Skip to main content
Skip table of contents

Vertex Flow OpenAPI

OpenAPI on web-pohjainen ohjelmistoarkkitehtuuri, joka nostaa tuotetiedon käytettävyyden uudelle tasolle. Se mahdollistaa ulkopuolisille ohjelmistokehittäjille tehokkaan ja standardin tavan rakentaa liityntöjä olemassaoleviin tietojärjestelmiin tai omia, kokonaan uusia applikaatioita, jotka reaaliaikaisesti hyödyntävät Vertex-tiedonhallintajärjestelmän monipuolista tietosisältöä. OpenAPI:n toteutus ja dokumentointi nojautuu OpenAPI 3.0 -standardin mukaiseen viitekehykseen ja sen kautta ohjelmistokehittäjä saa paitsi rajapinnan kuvaukset myös työkaluja omaan kehitystyöhönsä.

Rajapintakuvaukset

Uutta versiossa

Lisätietoja
Flow2020_api.png

Everything You Need to Know About OpenAPI 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=NFI5GTBEb0k

Developing APIs with OAS and Swagger Codegen

https://www.youtube.com/watch?v=rJQ-SVKxb5I

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.