Skip to main content
Skip table of contents

Levyosien erityspiirteetYleistä

Levyosa on Vertex G4:ssä osamalli, joka on osan ominaisuuksissa määritelty levyosaksi.

 • Levyosalle voidaan tehdä sellaisia mallinnustoimenpiteitä, joita ei voi tehdä tavalliselle osalle.
 • Levyosien käsittely vaatii Vertex G4:ään option Levyrakennesuunnittelu.
  • Optiot näet toiminnolla File > Tämä ohjelmaversio.

Tässä ohjeessa on yleisluontoinen esimerkki siitä, miten ohutlevy-nimike lisätään kokoonpanoon, sen geometria mallinnetaan ja miten se tallennetaan omaksi nimikkeeksi (ja osamalliksi) ja miten tälle mallille tehdään piirustus, jossa on aukilevitysmitat huomioiva osaluettelo.

Katso tarvittaessa levyosien mallinnuksen ohjeita Vertex G4:ssä painamalla F1-näppäintä, joka avaa käyttöohjeet

 • Katso ohutlevyjen mallintamiseen liittyviä ohjeita: Geometria 3D > Osamallinnus > Ohutlevy (lisäoptio).

Vertex G4:llä työskentely Flow'n yhteydessä: Vertex G4


Perusteet

Levyosien suunnittelussa on tärkeätä, että osan valmistettavuus on mietitty. Kun on päätetty, että jokin komponentti tehdään särmäämällä levystä, se mallinnetaan siten, että suunnitelmasta saadaan automaattisesti aihion mitta oikeilla venymillä laskettuna, sekä osan valmistamiseen tarvittavan materiaalin määrä.

Seuraavassa esimerkissä on esitetty yksi tapa mallintaa osia suoraan kokoonpanossa ja saada osasta oikeanlainen aukilevityskuva (l. aihiokuva) sekä materiaalin tarve.

Tee kokoonpanossa uusi osa

Vertex G4:ään on avattuna kokoonpano (l. kokoonpanonimike).

 • Esimerkissä halutaan lisätä kuvassa näkyvälle keltaisella merkitylle alueelle hoitotaso:


Lisää kokoonpanoon nimike

Avaa selain ja hae sieltä levynimikettä.

 • Raahaa ja pudota nimike kokoonpanoon.


Levymateriaalia voi lisätä kokoonpanoon kolmella tavalla.

 • Tässä esimerkissä esitetään levyn lisäys kolmen kulmapisteen avulla. Valitaan lisäystapa 3 pisteen avulla:


Osoitetaan kulmapisteet

 • Ne määrittelevät levyaihion päämitat.


 • Levyosamme kokoonpanossa näyttää nyt tältä.
 • Levyosa on toistaiseksi paikallinen osa, eli sillä ei ole omaa osanimikettä eikä mallitiedostoa.


Muuta osa ohutlevytyyppiseksi, jotta pääset tekemään siihen levyosalle sallittuja toimenpiteitä:


Levy halutaan trimmata reunaputkiin nähden ja tehdä siihen sitten kaksi taivutusta putkien kylkeen.

 • Trimmauksessa käytetään Muokkaa osilla -toimintoa: Poisto.


Sen jälkeen taivutukset normaalilla ohutlevyosan taivutuspiirre-toiminnolla:

 • Palataan lopuksi kokoonpanotilaan.
 • Koska osa on edelleen paikallisena geometriana kokoonpanossa, palautustoimenpiteitä ei tarvita, siirrytään vain osatasolta ylemmäksi kokoonpanotasolle.


Tallenna osa

Jos ja kun halutaan tehdä osasta uusi nimike, jolla on oma työpiirustuksensa, valitaan tämä osa kokoonpanossa ja tehdään siitä uusi nimike valitsemalla Tallenna uudeksi.

 • Tällöin paikallisen osageometrian raaka-ainetieto siirtyy uuden tallennetun nimikkeen rakenteelle; rakenteeseen syntyy siis uusi välitaso:


Osa on merkattuna kokoonpanopuussa sinisellä värillä, koska osassa on piirteitä, jotka määräytyvät kokoonpanon muiden osien mukaan.

 • Näin kokoonpanon päämittoja muuttamalla myös kokoonpanoon liittyvät osat muuttuvat.


Tee osalle piirustus ja osaluettelo

Koska kyseessä on särmättävä levyosa, tehdään siitä aukilevitysprojektio.

 • Sen avulla ohjelma osaa laskea levymenekin ja osan painon.


Levymateriaalin lisäystavasta riippumatta määrälaskenta toimii aina samalla tavalla, kunhan osasta on tehty piirustus ja siihen aukilevitysprojektio.


Tekniset vaatimukset

Levytyyppisille nimikkeille on oltava liityntä niihin geometrioihin, jotka muodostavat paikallisen osan kokoonpanossa.

 • Nämä on yleensä tallennettu valmiiksi Flow'n malleiksi, nimillä LEVYAIHIO, LEVYAIHIO2 ja LEVYAIHIO3.
 • Tiedostot voi tarvittaessa pyytää Vertex Systems:n tukipalvelusta.

Levymallit

Ominaisuustiedoissa on oltava seuraavat määrittelyt:

 • Raaka-aineen menekin laskentaan tarvitaan kenttään Menekkikaava laskentasääntö esim. kg- ja m2- pohjaisille nimikkeille:
  • kg=0.001*#L#*0.001*#K#*0.001*#t#*(DENSITY)|m2=0.000001*#L#*#K#
 • Arvo Density haetaan liittyvän nimikkeen "Tiheys"- kentästä.
 • Kentässä Mitat-kenttä sisältö #L#x#K#x#t#: tämä päivittää osaluetteloon aihion mittatiedot.
  • Lisäksi ominaisuus "Ei päivitetä" asetettava päälle.

Nimiketiedot

Seuraavat määritykset tarvitaan:

 • Kentässä CAD-parametrit on oltava L=?|K=?|t=5, missä t kuvaa levynpaksuutta ja on siis nimikekohtainen arvo, esimerkissä on siis 5 mm levy.


Tällä menetelmällä kolmella levymallilla voidaan kuvata kaikki levymäiset nimikkeet niiden raaka-aineesta, tiheydestä ja yksiköstä riippumatta.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.