Skip to main content
Skip table of contents

Myynti


Myyntiprosessi

Myynnin perspektiivistä suurin osa työstä tehdään ennen kaupan sinetöimistä. Ennen myyntisopimuksen allekirjoitusta on asiakkaan kanssa käyty jo kirjeenvaihtoa ja pidetty neuvotteluita. Kaikesta tästä on syntynyt paljon informaatiota, joka tulee voida tallentaa johonkin. Kaupan solmimisen jälkeen muu organisaatio, kuten suunnittelu, osto ja tuotanto vasta aloittavat työnsä. Viimeistään siinä vaiheessa tarvitaan tietoa siitä, mitä asiakas on toivonut ja minkälaisilla ehdoilla kauppa on syntynyt.

Projekti

Helpoin tapa hallita myyntiprosessin aikana syntyvää informaatiota on perustaa projekti Flow'hun. Tähän projektiin voidaan liittää kaikki tärkeät kaupan syntyyn vaikuttavat sähköpostit , palaverimuistiot ja asiakastiedot. Tällä tavalla myynnin yhteydessä sovitut asiat ja suunnittelun kannalta tärkeät asiakastoiveet pysyvät nipussa projektin alaisuudessa. Tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla.

Jälki jää

Projektin tila kertoo Flow'n käyttäjille, onko tarjous jo tehty, kauppa solmittu tai onko projekti edennyt jo suunnitteluun. Vaikka myyntityö ei johtaisikaan kauppaan, projekti kannattaa silti perustaa. Asiakas saattaa palata myöhemmin asiaan ja viitata edelliseen tarjoukseen, jonka tietoja tarvitaan uudessa yhteydenotossa. Flow'ssa säilyy myös tieto siitä, kenelle on lähetetty tarjous, mitä on keskusteluissa tullut ilmi ja mitä tarjottiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.