Skip to main content
Skip table of contents

Muutos (ECO)

 Eng: ECO

Käyttötarkoitus

Muutos on yleensä kehitysehdotuksen pohjalta syntyvä toimeksianto, mikä johtaa tuotemuutoksen tekemiseen.

  • ECO Engineering Change Order

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Kehitysehdotuksia etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Kehitysehdotukseen liittyvät ohjeet

Tee muutos kehitysehdotuksen kautta, jolloin näiden välille syntyy automaattisesti liityntä.

Työkalut

Liitä muutos niihin objekteihin, joita muutos koskee.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.