Skip to main content
Skip table of contents

Objektien liitynnätYleistä

Objektien väliset liitynnät mahdollistavat objektien jäljittämisen ja löytämisen.

  • Usein dokumentti löytyy helpommin jonkin toisen objektin avulla kuin suoraan ominaisuustietojen avulla.
  • "Kun tiedät jotain objektista, etsi se ja seuraa linkkejä".
    • Esimerkiksi asiakkaan kautta löydetään tälle asiakkaalle toimitetut projektit, joiden kautta löydetään niihin liittyvät sopimukset, toimitetut nimikkeet tms.
  • Liityntöjen periaatteena on auttaa syy-seuraussuhteiden selvittämisessä.


Ihan "kaikkea" ei kuitenkaan kannata liittää "kaikkeen", tästä on todennäköisesti seurauksena tiedon löytämisen vaikeutuminen.


Usein kysytyt kysymykset

Tänne on kerätty linkkejä Vian etsintäartikkeileihin (Troubleshooting articles)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.