Skip to main content
Skip table of contents

Liityntätieto viennissä

Ongelma: Vertex Flow'n export-toiminto ei kaikissa tapauksissa vie tietoa kaikista liitynnöistä.

Oletusarvoisesti kaikkia liityntöjä tule vientiin mukaan, koska liityntöjä saattaa olla erittäin paljon (esim. kaikki projektiin liittyvät dokumentit).

Step-by-step guide

Jos liitynnät halutaan mukaan kattavammin, Flow- asetuksia pitää muuttaa seuraavasti:

  • Siirry Portaaliin
  • Valitse System Administration → Miscellaneous → System Settings → Ryhmä (Group)   Export and Import
  • Valitse avainsana pdm.export.alllinks
  • Aseta arvoksi true
  • Tallenna (Save)

Tämän jälkeen voit tehdä vie-toiminnon uudelleen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.