Skip to main content
Skip table of contents

Objektien käsittely

Mikä on objekti?

Käsitettä objekti käytetään tässä kuvaamaan yleisesti kaikkia tuotetiedonhallintajärjestelmissä käytettyjä asioita. Objekti on siis yleisnimitys Flow'n käyttöliittymän vasemmalla puolella olevassa Arkisto-välilehdessä näkyville asioille.

Käytä objekteja tietojen tallentamiseen Flow'hun.

  • Objektityypit poikkeavat toisistaan käyttötarkoituksen ja ominaisuustietojensa perusteella sekä siinä, liittyykö objektiin tiedosto vai ei.

Voit lisätä liityntöjä objektien välille ja liittää tiedostoja objekteihin.

Objektityypit

Katso yleisesittely objekteista Flow'n objektit ja työkalut

  • Ohjeisiin on kerätty linkit kutakin objektityyppiä koskeviin ohjeisiin.
  • Objektit löytyvät Arkisto-välilehdeltä.

Objektien käsittely

Eri objektien käsittely (perustaminen, varaus, avaus yms.) tapahtuu pitkälti samanlaisilla toiminnoilla.

  • Siksi niiden käsittely on koottu samaan ohjeeseen.
  • Katso tämän ohjeen alla olevia ohjeita.
  • Objekteja ryhmitellään luokitteiden avulla. Luokite muodostaa samalla yhden hakuehdon.

Merkittävä erottava tekijä eri objektien käsittelytavoissa on se, liittykö objektiin tiedosto vai ei. Objektityypit, joihin yleensä liittyy tiedosto, on ryhmitelty Arkisto-välilehdellä kohdan Dokumentit alle.

Toinen merkittävä erottava tekijä on, voiko objekti muodostaa puumaisen rakenteen, kuten esimerkiksi nimiketyyppinen objekti voi.

  • Objektin muokkaus voi tarkoittaa pelkän metadatan muokkausta tai
  • myös objektiin liittyvän tiedoston muokkausta, jos objektille on tallennettu tiedosto.
  • Katso: Dokumentit ja niiden käsittely

Pääkäyttäjän toimintoja

Hallitse luokitteita

Hallitse tunnussarjoja


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.