Skip to main content
Skip table of contents

Muokkaa hakutulosriviäYleistä

Hakutulosrivin muokkaus on mahdollista, kun olet muokkaamassa objektikorttia.

Hakutulosriville voit ottaa mukaan rajallisen joukon objektin valintaa varten tarvittavia kenttiä.

  • Kaikki objektin kentät ovat näkyvissä objektin valinnan jälkeen objektikortilla.

Yleistä objektikorttien muokkauksesta: Muokkaa objektikorttia ja hakutuloksia


Toiminto vaatii pääkäyttäjän oikeudet

Hakutulosrivi

Hakutulokset esitetään joko laatikoina tai riveinä.

  •  Hakutulokset listataan riveinä.
  •  Hakutulokset listataan laatikoina.


Muokkaa hakutulosriviä

(1) Muokkaa ensin objektikortille haluamasi kentät.

(2) Valitse toiminto Tallenna.

(3) Valitse Hakutulosrivi.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Hakutulosrivi.
  • Näkyvillä on vain kaksi lohkoa, Piilotetut komponentit ja hakutuloslaatikon määrittelevä lohko.

(4) Muokkaa lohkoa

  • Raahaa käyttöliittymäkomponentteja tarpeen mukaan lohkojen välillä.
  • Et voi luoda uusia käyttöliittymäkomponentteja tässä keskusteluikkunassa. Ne pitää luoda Objektikortilla.
  • Punaisia kenttiä et voi raahata pois.

(5) Muokkaa kentän suhteellista leveyttä valitsemalla hammasratas 

(6) Valitse toiminto Tallenna.

(7) Valitse seuraava muokattava kortti tai poistu muokkaustilasta valitsemalla Poistu.


Suhteellinen leveys

Hakutulosrivin sarakkeen leveys määritellään kentän ominaisuuksissa parametrilla Suhteellinen leveys

  • Sen arvo voi olla välillä 0.1-5 yhden desimaalin tarkkuudella.
  • Arvo 0.5 tarkoittaa puolta kapeampaa ja arvo 2 vastaavasti kaksi kertaa leveämpää kenttää verrattuma kenttään, jonka leveydeksi on annettu 1. 

Kaikkien rivinäytössä olevien kenttien suhteelliset leveydet lasketaan yhteen.

Kentän leveys määrittyy kentän matemaattisesti = kentän suhteellisen leveys / kaikkien kenttien yhteenlaskettu suhteellinen leveys.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.