Skip to main content
Skip table of contents

Haku liityntöjen avulla

Liitynnät muodostavat asiayhteyksien ketjun. Tämä on oleellinen ominaisuus objektien etsimisessä ja syy-seuraussuhteiden jäljittämisessä. Jos etsitään nimikettä, se voidaan löytää liittyvän projektin avulla. Projekti taas löytyy, kun löydetään asiakas, jolle projekti on myyty. Kun asiakkaan kortille on tehty liitokset niihin projekteihin, jotka asiakkaalle on myyty, löydetään näiden joukosta myös etsittävä projekti. Suositeltava käytäntö on, että projektin yhteydessä asiakkaalle toimitettu nimike on liitetty projektiin. Nimikkeitä on projektissa useimmiten vain yksi.


Yksi suhteellisen helposti muistettava objektityyppiryhmä on tapahtumat. Oletetaan, että yritys on julkistanut uuden tuotteen messuilla, joka on tallennettu Flow'hun tapahtumana. Käyttäjä etsii Flow'sta erään komponentin asennusohjetta. Komponenttia voi etsiä nimikkeenä metadatankin perusteella. Yksi vaihtoehto on seurata ihmiselle luonnikasta ajatteluketjua. Tapahtuma voidaan hakea Flow'sta päivämäärän perusteella. Kun tapahtumaan on liitetty tuote, johon puolestaan on liitetty päänimike, löydetään päänimike suhteellisen helposti liitoksia seuraamalla. Päänimikkeen nimikerakenteesta voidaan etsiä komponentti. Asennusohje löytyy komponenttiin liitettynä dokumenttina.

Jos haetaan muutosten perusteella, ketju voisi olla vaikka seuraavanlainen:  asiakas -> projekti > tapahtuma -> kehitysehdotus -> muutostoimeksianto -> muutettu dokumentti.

Liityntöjen käsittely liitynnät-toiminnoilla, joilla voidaan lisätä ja poistaa liityntöjä sekä avata liittyvä objekti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.