Skip to main content
Skip table of contents

Objektien hakutoiminnot

Tyypillinen Flow-järjestelmä sisältää satoja projekteja ja tuhansittain nimikkeitä, malleja ja piirustuksia.

 • Oikean tiedon löytäminen tällaisesta määrästä vaatii huolellista suunnittelua.
 • Jotta tiedon hakeminen onnistuisi, tiedon tallentaminen pitää tehdä järjestelmällisesti.
 • Hakeminen on PLM-järjestelmän tärkein toiminto eli kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta.

Tiedon hakemisessa objektin tunnus (esim. piirustusnumero tai nimiketunnus) on yksikäsitteinen.

 • Ei voi olla kahta projektia, joilla on sama tunnus, eikä kahta piirustusta, joilla on sama tunnus.
 • Objektin tunnus voi olla vielä tuoreessa muistissa henkilöllä, joka aktiivisesti työskentelee kyseisen objektin parissa. Muuta tietoa ei tässä tapauksessa tarvita.
 • Kun aikaa kuluu ja objektin tunnus unohtuu, objektin kortilla oleva metadata (kuvaus, päivämäärä, luokite, ym.) helpottaa etsittävän tiedon löytämistä.
 • Käyttämällä hakukriteereinä yhtä aikaa useaa metadatan tietoa pystytään tehokkaasti rajaamaan etsittävää tietoa. Luokite - tai mikään muu kenttä - ei saisi olla liian suuressa roolissa, koska useamman kentän käyttö on tehokkaampi menetelmä aineiston rajaamisessa. Kuvaus-kentän käyttö on toimivaa, mikäli datan syöttämisessä on käytetty sanakirjaa ja kentän sisällöissä on vain rajoitetut vaihtoehdot.

Eräs tapa etsiä tietoa PLM-järjestelmästä on liitosten käyttö.

 • Yleensä ihminen muistaa jonkin tapahtuman tai asiakkaan, johon etsittävä tieto liittyy.
 • Jos haetaan vaikkapa nimikettä, etsitään ensin asiakas ja asiakkaan kortilta siihen liittyvä projekti. Liittyvä projekti (jos niitä on useita) tunnistetaan tyypillisesti päivämäärän perusteella. Projektin kortille liittyvä nimike löytyy lopulta helposti. Metadataa ei tässä menetelmässä juurikaan tarvita.


Hakutuloksista

Normaalisti hakutuloksissa esitetään vain objektin viimeisin revisio, sillä vain viimeisintä revisiota voit muokata.

 • Hakuehtoja syöttäessäsi voit tarvittaessa valita mukaan myös vanhemmat revisiot poistamalla valinnan 
   Uusimmat revisiot.


Hakutulosten esitystavat

Hakutulokset esitetään joko listana tai laatikoina

Hakutulokset esitetään joko laatikoina tai riveinä.

 •  Hakutulokset listataan riveinä.
 •  Hakutulokset listataan laatikoina.

Hakutulokset listana:


Hakutulokset laatikoina

Vilkaise objektin tietolaatikkoa

Kun olet suorittanut objektien haun, saat hakutulokset joko listana tai laatikoina.

(1) Vie kohdistin objektitunnuksen (esim. 

 tai 
) päälle ja pysäytä kohdistimen liike hetkeksi.

 • Flow avaa tietolaatikon, jossa näkyvät mm. liitokset projekteihin ja tuotteisiin

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.