Skip to main content
Skip table of contents

Hae luokitteella

Yleistä

Luokite on keino ryhmitellä objekteja samoihin ryhmiin eli luokkiin.

  • Vertex Flow'n luokittelu on hierarkkinen ja objektityyppikohtainen.
  • Voit hakea objekteja luokitteiden avulla objektityypin kautta.

Hae luokitteen mukaiset objektit

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse objektityyppi.

  • Flow avaa objektityypin luokitteiden ylimmän tason.

(3) Valitse Luokite

  • Flow kertoo hakutulosten lukumäärän (esimerkkikuvassa 73 kpl).
  • Flow esittelee hakutulokset joko kortteina tai riveinä.

(4) Valitse toiminto Hae.


Valitse tai kirjoita luokite hakukortille

Jos haet objekteja hakukortin avulla, voit joko hakea luokitteen 

 tai kirjoittaa luokitteen tunnuksen kenttään Luokite.

Rajaa tarvittaessa hakutuloksia


Pääkäyttäjälle

Pääkäyttäjä voi muokata objektien luokitteita.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.