Skip to main content
Skip table of contents

Muuta objektin tilaa

Yleistä

Objekteille voidaan tarvittaessa määrittää tila, joka määräytyy työnkierron tilamallista.

 • Objektien erilaiset tilat ja se, vaihdetaanko jollekin objektille tila vai ei ja missä vaiheessa, määräytyy käyttötarpeen mukaan jo Flow'n käyttöönottovaiheessa.
 • Objektin tilan asetus ei ole itseisarvo. Tila asetetaan, jos se palvelee työyhteisöä ja työprosessia.

Kaikki objektit (dokumentit, piirustukset, nimikkeet, projektit, ym.), joiden käsittelyyn liittyy useampi tekijä tai osasto, voidaan korvamerkitä jonkun henkilön vastuulle.

 • Tämä vastuu vaihtuu kun työ etenee.
 • Työkierron vaihe voidaan sitoa myös oikeuksiin, jos esim. keskeneräisten piirustusten ei haluta näkyvän myyntiin.
 • Piirustus ja nimike menee (usein hyväksynnän kautta) tuotannon työjonoon ja suunnittelija ottaa seuraavan tehtävän hoitaakseen.
 • Vastuuhenkilö henkilö näkee työpöydällään aina omalla vastuullaan olevat objektit jo sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Nimikkeen ja sen tuoterakenteen tilojen käsittely poikkeaa yksittäisen objektin tilan vaihdosta. Lue lisää nimikkeiden hyväksynnästä ja niiden siirrosta ERP-järjestelmään: Hyväksy nimike ja tuoterakenne

Tilamalli on Flow'ssa kokoelma erilaisia tiloja ja määritys siitä mitkä tilasiirtymät ovat mahdollisia. Esimerkiksi Nimikkeen yksinkertainen tilamalli voisi olla Luonnos → Valmis → Vanhentunut

 • Sallitut tilasiirtymät erilaisten tilojen välillä, määrittää käytössä oleva tilamalli.
 • Eri objektityypeille voi olla eri tilamallit, mutta se ei ole pakollista.

Tila on objektin työvaihe jossakin tilamallissa. Esimerkiksi piirustus on tilassa Luonnos, kun siihen tulee vielä muutoksia.


Muuta dokumentin tilaa (tai muun objektin paitsi nimikkeen tilaa)

Voit muuttaa objektin tilan, jos käyttäjäoikeutesi sen sallivat.

 • Nimikkeen tilan muuttaminen poikkeaa muiden objektien tilan muuttamisesta, sillä samalla kertaa voidaan muuttaa tiettyjen sääntöjen mukaan myös nimikkeen rakenteessa olevien nimikkeiden ja dokumenttien tiloja.  Muilla objekteilla ei tällaista rakennetta ole.

(1) Hae dokumentti (tekstidokumentti, piirustus, malli), jonka tilan haluat muuttaa.

(2) Vie kohdistin nimikkeen Revisiotiedot-lohkoon Tila-kentän kohdalle, jolloin kynäkuvake aktivoituu.

(3) Napsauta kynäkuvaketta, jolloin Tilavalikko avautuu.

 • Valikossa näet kyseisen dokumentin tilamallin mukaiset tilat.
 • Tilamallin mukaiset Ei-sallitut tilat ovat harmaana.

(4) Valitse tila

 • Flow kysyy vastuuhenkilöä ja kommenttia.


(5) Valitse tarvittaessa vastuuhenkilö

(6) Kirjoita tarvittaessa kommentti.

(7) Vahvista tilan vaihto ja vastuuhenkilön valinta OK:lla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.