Skip to main content
Skip table of contents

Hyväksy nimike ja tuoterakenne

Yleistä

Rakenteen hyväksyminen on syytä tehdä, jotta

 • Kerrotaan että suunnitteluvaihe on saatu valmiiksi ja suunnitteludokumentteja voidaan käyttää valmistuksessa.
 • Nimikerakenne voidaan siirtää tuotannonohjausjärjestelmään (ERP).

Suunnitteluvaiheessa nimikerakenne on kesken eli luonnos-tilaisena (engl. Draft).

 • Normaalisti hyväksyminen aloitetaan alhaalta ylöspäin, ts. hyväksytty kokoonpano ei voi sisältää keskeneräisiä osia.
 • Samalla logiikalla ajatellen hyväksytyn osan valmistamisen käytetyn materiaalin pitää olla hyväksytty.
 • Tämän takia varastossa olevat raaka-ainenimikkeet ja komponentit on hyväksyttävä ensin.
 • Seuraavaksi on hyväksyttävä suunnitteludokumentit, eli mallit ja piirustukset.
 • Viimeisenä hyväksytään nimikerakenne. Tästä voi poiketakin: nimikerakenteen hyväksynnän yhteydessä voi hyväksyä myös rakenteeseen liittyvät dokumentit.

Lue tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.
Lue objektien tilan vaihdosta: Muuta objektin tilaa

Huomaa!

 • Nimikkeen hyväksynnässä (Approved-tila) on huomioitava, että ylimmän tason nimikettä ei lähtökohtaisesti pidä hyväksyä ennen kuin alemman tason nimikkeet on hyväksytty.
 • Nimikerakenteen hyväksynnän yhteydessä on mahdollista asettaa joitakin rakennetietoja pakollisiksi tiedoiksi. Hyväksynnän yhteydessä nämä kentät tarkistetaan, ja puuttuvista tiedoista ilmoitetaan rivikohtaisesti.
 • Oletusasetukset vaativat, että nimikkeen kuvaus, luokite ja yksikkötiedot on täytetty ja rakenteen osat on numeroitu nollasta poikkeavalla osanumerolla. Nämä kenttien asetukset tehdään asiakassovituksena.

Esimerkkikuvassa on hitsattu nimikerakenne (VX3000241), joka on vielä Luonnos-tilassa.

 • Nimikkeen tilan näet Revisiotiedot-lohkon kentässä Tila.


Hyväksy mallit ja piirustukset

Kun suunnittelujärjestelmänä on Vertex G4, mallit ja piirustukset voidaan hyväksyä Vertex G4:n käyttöliittymän kautta nimikettä/mallia/piirustuksia palautettaessa.

(1) Valitse Vertex G4:ssä toiminto File > Palauta.

 • G4 avaa keskusteluikkunan Palauta Flow'hun.

(2) Valitse Työkierto-sarakkeesta vaihe, joka kuvaa valmiusastetta, esim. Valmis.

 • Työnkierron vaiheet määritetään yrityksen tarpeiden mukaan, kun Flow-järjestelmää otetaan käyttöön.
 • Valitse Tila-riviltä Kaikki, jos haluat muuttaa kerralla listalla näkyvän mallin ja piirustuksien tilaa tai
 • valitse tila mallin tai piirustuksen riviltä, jos haluat muuttaa vain ko. rivillä olevan objektin tilaa.

(3) Vahvista palautus Flow'hun valitsemalla OK.


Nimikkeen tilan muuttaminen tehdään Flow'ssa. 

 • Nimikettä et voi hyväksyä Vertex G4:n käyttöliittymässä, vaikka valitset Kaikki

Hyväksy nimike (ja mallit ja piirustukset)

(1) Valitse nimike.

(2) Napsauta Tila-kenttää nimikkeen Revisiotiedot-lohkossa.

 • Flow näyttää 
  Kynäkuvakkeen kentän oikeassa yläreunassa.

(3) Napsauta Tila-kenttää

 • Flow näyttää tilannekohtaisen toiminnon Muuta tilaa.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Muuta tilaa.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Nimikkeen tilan muuttaminen.
 • Flow listaa nimikerakenteen päätasolta.


(5) Tarvittaessa valitse Näytä koko rakenne, jolloin nimikerakenne näkyy hierarkkisesti kokonaan.

(6) Jos haluat muuttaa yksittäisen nimikkeen tilaa, valitse pois 

 Muuta rakenteessa olevat. Tämän jälkeen voit muuttaa yksittäisen nimikkeen tilaa.

 • Jos valitsit Muuta rakenteessa olevat, kohdistuu yksittäisen nimikkeen tilan muutos myös sen alinimikeisiin.

(7) Valitse tarvittaessa Näytä dokumentit, jolloin myös rakenteeseen liittyvät dokumentit (mallit ja piirustukset) näkyvät. Oheisessa kuvassa on esimerkkirakenteelta valittu sekä Näytä dokumentit että Näytä koko rakenne.

(8) Valitse tarvittaessa Objektityyppi tai Tila, joilla suodatat näkymää tarkemmin.

(9) Valitse tarvittaessa Vastuuhenkilö

 • Vastuuhenkilö saa tilamuutoksesta sähköpostiviestin, mikäli työkierrossa vastuuhenkilöt on määritelty.

(10) Valitse Yhteinen tila tai Yhteinen vastuuhenkilö, jos haluat asettaa saman tilan tai vastuuhenkilön kaikille näkymän objekteille.

tai

(11) Napsauta esivalintapainiketta 

 päänimikkeen Tila-sarakkeessa ja valitse päänimikkeelle uusi tila.

 • Flow muuttaa joko valitun tai kaikkien nimikkeiden tilan, riippuen kohdan 6 valinnasta.

(12) Valitse toiminto Jatka ta peru tilamuutokset valitsemalla Peruuta.

(13) Valitse yhteenvetosivulla toiminto Tallenna, jolloin Flow tekee tilamuutokset ja raportoi lopuksi  tilan muutoksista.


Nimikkeen Rakenne-lohkosta näet rakenteessa olevien nimikkeiden tilan.

 • Tämä ei kuitenkaan näytä rakennetta rekursiivisesti loppuun saakka.


Hyväksynnässä pakollisten tietojen tai ehtojen määrittelyt tehdään Avainsanat näkymän kautta (Työnkierto- eli Workflow-kategoria).

 • Ehdoiksi voidaan määritellä esim. puuttuva osanumero, päällekkäiset osanumerot tai kuvauskentän pituus ylittää määritellyn maksimiarvon.

Siirrä rakenne tuotantoon

Yleensä siirto tuotantoon (ERP-integraatio Flow'sta) käynnistyy, kun rakenne on hyväksytty.

 • Luonnos-tilaiset nimikkeet tai dokumentit eivät pääsääntöisesti näy lainkaan tuotannolle.


ERP-siirron tila

Tilamallit määritellään yrityskohtaisesti, kun Vertex Flow otetaan yrityksessä käyttöön.

Jos Flow'n ja yrityksen käyttämän tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) välille on toteutettu siirtolinkki, niin samalla päätetään se, minkä tilan saavuttaneet nimikket ja nimikerakenteet siirtyvät automaattisesti Flow'sta ERP:iin.

Nimikkeen kortilta Tuotannonohjaus-lohkosta voit tarkistaa, että nimike on siirtotilassa ja odottaa ajastettua siirtoa, joka kopioi siirtotilaiset nimikkeet ja rakenteet sovittuun hakemistoon, josta ERP-järjestelmä lukee ne omaan järjestelmäänsä.

 • Kun nimike on siirtynyt ERP-järjestelmään, näet Siirto-kentässä päivämäärän, koska siirto on tehty.
 • Jos Siirron esto -valintaruutu on valittu, nimike ei siirry ERP-järjestelmään.Revisiointi työnkierron osana

Revisiointi astuu kuvaan yleensä hyväksymisprosessin päätyttyä:

 • Hyväksytty-tilaisen objektin päällekirjoitus ei ole mahdollista, vaan muutokset aiheuttavat uuden revision.
 • Uusi revisio syntyy Luonnos-tilaisena, ja se etenee työkierron mukaisesti hyväksyttyyn tilaan.

Kuvassa työkierron malli. Hyväksytty materiaali on tuotannossa ja muutokset siihen käynnistävät uuden hyväksymisprosessin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.