Skip to main content
Skip table of contents

Painon laskentaYleistä

Monesti tuotteiden paino täytyy selvittää tuotteesta kertoviin esitteisiin ja teknisiin tuotekuvauksiin. Myös tuotteiden käsittelyä ja kuljetusta varten tarvitaan tuotteen paino. Joissain tapauksissa tuotteen painoa voidaan käyttää hyväksi määriteltäessä tuotteen kustannuksia tai hintaa.

  • Painon laskenta perustuu nimikerakenteeseen ja siihen, että nimikkeillä on paino.

Osamallia kuvaavalla nimikkeellä tai nimikkeellä, jota kuvaa paikallisia osia sisältävä kokoonpano, painon laskenta perustuu Vertex G4:n mallin osien tilavuuteen ja raaka-ainenimikkeen tiheyteen.

  • Vertex G4 tuottaa mallille ja nimikkeelle painon automaattisesti.

Paino voidaan määrittää myös Flow'ssa joko syöttämällä nimikkeelle punnittu paino tai laskemalla paino menekin ja yksikköpainon perusteella.


Painon laskenta Vertex G4-mallissaPainon laskenta Flow'ssa
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.