Skip to main content
Skip table of contents

Laske paino Flow'ssaYleistä

Painon laskentaa voidaan suorittaa alla kerrotuilla tavoilla, jos painoa ei saada suoraan 3D-mallista.

 • Tällainen tilanne vallitsee, jos esimerkiksi käytettävissä on vain 2D-piirustus tai jos rakenteeseen on lisätty materiaalinimikkeitä, joille ei ole vastinetta 3D-mallissa.
 • Tällöin on syytä laskea nimikerakenteen rivikohtaiset painot ensin ja tallentaa se sitten.

Painon laskenta Flow'ssa edellyttää, että

 • Nimikerakenteen rivillä mitat-kentässä on kerrottu menekki laskentayksikköä kohti.
 • Materiaalinimikkeen yksikköpaino ja laskentayksikkö on kerrottu nimikkeen ominaisuuksissa.
  • Laskentayksiköinä voidaan käyttää pituutta (mm) tai pinta-alaa (m2 tai dm2).
  • Painon laskentaa ei voi suorittaa rakennerivillä, jonka laskentayksikkö on KPL (tai PCS).

Mitat kentän arvojen tulkinta:

 • Jos kentässä on yksi arvo, Flow tulkitsee sen pituudeksi (yleensä käytetään mm)
 • Jos kentässä on kolme arvoa, esim. 200x300x2 (tai 2x200x300), Flow tulkitsee pienimmän arvon levyn paksuudeksi, muiden arvojen määrittäessä levyn pinta-alaa (m2).


Valitse painolaskentatapa

(1) Valitse nimike, jonka painonlaskentatavan haluat muuttaa

(2) Valitse toiminto Nimike > Varaa.

(3) Napsauta 

 esivalintapainiketta Nimike-lohkon Painon laskenta-kentässä.

 • Flow avaa luettelon painonlaskennan tavoista.

(4) Valitse painonlaskentatapa.

 • Oletus
 • Punnittu
 • Mallista

(5) Valitse toiminto Nimike > Palauta.

Painolaskentatavat

Oletus

 • Painon laskenta perustuu nimikkeen rakenteeseen. Nimikkeen painoksi lasketaan nimikerakenteessa olevien painojen summa

Punnittu

 • Painoa ei lasketa lainkaan.
 • Käyttäjä kirjoittaa painon nimikkeen kortille.
 • Tämä menetelmä soveltuu käytettäväksi esimerkiksi silloin kun nimike ja malli kuvaavat jotakin komponenttia ja komponentin valmistajan toimittama 3D-malli on umpinainen näköismalli, jonka painon laskenta ei voisi onnistua tiheyden ja tilavuuden tulona.

Mallista

 • Käytä tätä valintaa kokoonpanossa, joka on määritelty koneistuskokoonpanoksi ja jossa on ns. työstäviä piirteitä.
 • Osien perusteella laskettu paino olisi tällöin epätarkka, sillä kokoonpanon osia on työstetty vielä itse kokoonpanossa paikallisesti.


Suorita painon laskenta Flow'ssa

(1) Valitse nimikerakenne, jonka paino lasketaan.

(2) Valitse toiminto Nimike > Varaa.

(3) Valitse laskettava rivi lohkosta Rakenne.

(4) Napsauta 

 Taskulaskinta

 • Flow laskee painon ja lisää sen Paino-kenttään.
 • Jos paino-kenttään ei tule arvoa, puuttuu yksikköpaino ko. nimikkeeltä.

(5) Toista vaiheet 3..4 kaikille riveille, joilta puuttuu paino.

(6) Valitse Tallenna.

 • Voit kirjoittaa rivikohtaiseen paino-kenttään arvon, mutta Tallenna-painike kirjoittaa arvon yli, jos nimikkeelle on annettu yksikköpaino ja rakenneriville menekki.
 • Flow ei ota huomioon rivikohtaista mitat-kentän arvoa Tallenna-painikkeella laskettaessa, vaan se pitää tehdä taskulaskin-painikkeella.
 • Tallenna-toiminto ei laske rivikohtaista painoa uudelleen, jos rakennerivi on tullut G4:stä, koska G4:ssä otetaan huomioon paikalliseen osaan tehdyt reiät.

(7) Valitse toiminto Nimike > Palauta.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.