Skip to main content
Skip table of contents

Nimikkeistön luonti

Nimikkeistön kokoaminen Flow'hun siirtoa varten

Käyttöönottoprojektin alussa on siirrettävä asiakkaan nimikkeistö massa-ajona Flow'hun.  Asiakas on saattanut ylläpitää nimikkeistöä useassa paikassa: VertexG4, käytössä olevassa ERP-järjestelmässä, Excel-taulukossa jne.  Ensimmäinen selvitettävä asia on päättää, missä on paras tieto nimikkeistä ja rakenteista ja joudutaanko jopa keräämään nimikkeistöä useasta eri paikasta.

Pääsääntöisesti Flow'n käyttöönotossa on aina tehtävä jonkinlaista nimikkeistön "perkaamista", jotta saadaan Flow'hun yksikäsitteiset nimikkeet ja rakenteet. 

Voit myös määritellä asiakaskohtaisia kenttiä, jolloin ne on huomioitava tuotavassa Excel-taulukossa.

Katso Excel-taulukkoon tuotavat kentät kohdasta Nimikkeistön tuonti.

Nimikkeistön massatuonti

Alkuvaiheessa nimikkeistö tuodaan Flow'hun Excel-taulukon avulla.  Ensin tuodaan nimikkeet, sitten rakenteet.  Yleensä sekä nimike- että rakennetaulukko jaetaan tuontia varten useaan erään, esim. 30 000 nimikkeen Excel-taulukon tuonti ei välttämättä muistin täyttymisen takia onnistu. 


Rakenteiden tuonnissa on huomioitava, että Excel-tuontitaulukkojen pitää loppua aina kokonaiseen rakenteeseen. Et voi katkaista rakennetta toiseen taulukkoon tuotavaksi.

Katso Excel-taulukon kentät kohdasta Nimikkeistön tuonti.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.