Skip to main content
Skip table of contents

Tuo tietoja Flow'hunYleistä

Kaikki objektityypit tuodaan samalla Tuonti-toiminnolla.

Mikäli tuot vain ominaisuustietoa, (esim. nimikkeet, rakenteet, asiakkaat, projektit) yleisin tuonnin muoto on Excel-tiedosto.

 • Muita tuotavia tiedostomuotoja on XML, CSV ja FFF.

Mikäli tuot objekteja, joihin liittyy sekä ominaisuustieto että varsinainen tiedosto (mallit, piirustukset, komponetteja ja profiileita kuvaavat nimikkeet), tuodaan ominaisuustiedot esim. XLS -taulukossa ja tiedosto FILES -kansiossa XLS-taulukon rinnalla.

 • Ominaisuustiedot sisältävä tiedosto sekä FILES-kansio pakataan (zip -tiedosto).
 • Voit tuoda myös esim. JPG-muotoisia valokuvia ilman ominaisuustietoja, tällöin tiedostot myös pakataan (zip-tiedosto).


Excel-tiedoston muoto

Excel-tiedoston muoto riippuu tuotavasta objektityypistä.

 • Excel-tiedoston sarakkeiden tunnuksen on oltava saman nimisiä, kuin Flow'ssa olevan objektin kentät.

Tuotavien objektityyppien kentät on esitelty seuraavissa ohjeissaTuo tietoja Flow'hun

(1) Valitse Arkistot-välilehti.

(2) Valitse toiminto Työkalut > 

 Tuonti ja vienti.

(3) Valitse toiminto Choose File.

(4) Selaa ja valitse tuotava tiedosto

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tuontiasetukset.

(5) Valitse tarvittaessa 

Ohita pakollisten kenttien tarkastus.

 • Normaalisti tuonnissa tarkistetaan, että pakolliset kentät ovat tuontitiedostossa mukana, esim. luokite ja kuvaus.
 • Tuonnissa voit kuitenkin valita, että data tuodaan sellaisenaan, eikä tarkistusta tehdä.
 • Tämä valinta on tarpeen silloin, jos haluat päivittää objektin tietoja.

(6) Valitse tarvittaessa 

Sallitaan tuonti dokumenttien aiempiin revisioihin.

 • Normaalisti Flow sallii muutokset vain viimeisimpään revisioon.
 • Jos tuonnissa erityisesti halutaan päivittää aikaisempien revisioiden tietoja, on se tällä valinnalla mahdollista sallia.

(7) Valitse tarvittaessa 

Aseta tuotaville nimikkeille siirretty tieto päälle.

 • Flow-nimikkeiden automaattinen siirto ERP-järjestelmään on aina aktivoitu, kun ERP-liityntä on asennettu.
 • Mikäli nimikkeet on saatu Exceliin tuotannonohjausjärjestelmästä, ei ole mitään syytä lähettää ko. nimikkeitä takaisin ERPiin.
 • Asetetaan tuonnin yhteydessä nimikekortille päälle "Siirretty" -tieto päälle, jolloin ERPistä haettu nimike ei siirry takaisin.

(8) Valitse tarvittaessa 

Luo pdf-tiedostot automaattisesti.

 • Nimikkeiden osalta tällä valinnalla ei ole merkitystä, koska nimikkeillä ei ole tiedostoa. Mallilla ja piirustuksella sekä muilla dokumenteilla sen sijaan yleensä on liittyvä tiedosto.
 • PDF tiedostojen luonti on lisenssioptio, ja jos se on käytössä, PDF -tiedostot luodaan tuotaessa objektia.

(9) Valitse tarvittaessa keräilykori tai tee uusi keräilykori, jos haluat tuotavat objektit keräilykoriin.

 • Objektin on syytä lisätä keräilykoriin, jos haluat tehdä niille jakokäsittelyä Flow'ssa.
 • Keräilykorissa on helppo tehdä massamuutoksia tuotujen objektien ominaisuustietoihin.
 • Katso Keräilykorit

(10) Valitse olemassa olevien tunnusten käsittelytapa:

 • Varmista: Ohjelma kysyy kirjoitetaanko jo olemassa olevan tunnuksen päälle
 • Sivuuta: Olemassa olevan tunnuksen päälle ei kirjoiteta
 • Kirjoita päälle: Olemassa olevan tunnuksen päälle kirjoitetaan kyselemättä

(11) Valitse objektityyppi tuotaessa ilman ominaisuustietoja

 • Jos tuot pelkkiä tiedostoja pakattuna ilman ominaisuustietoja, voit valita tästä valikosta objektityypin, joita olet tuomassa, ohjelma antaa objekteille tunnukset automaattisesti.
 • Valitse myös Lisää keräilykoriin, niin voit myöhemmin tarkastella tuotuja objekteja ja tarvittaessa muokata niiden ominaisuustietoja.

(12) Valitse toiminto Tuo.

 • Flow kertoo tuonnin etenemisen sekä arvioidun jäljellä olevan kestoajan.
 • Lopuksi Flow kertoo tuonnin tulokset.


Varmista tuonti tarvittaessa

Jos valitsit kohdassa 10 Varmista ja Flow löytää järjestelmästä tuotavalle objektille samatunnuksisen objektin, Flow pyytää sinua valitsemaan toimenpiteen:

 • Suorita: Objekti tuodaan vanhan päälle
 • Peruuta tämä: Objektia ei tuoda vanhan päälle.
 • Peruuta muut (X): Jäljellä olevia tuotavia objekteja ei tuoda vanhojen päälle.


Tuonnin tulokset

Flow esittelee tuonnin tuloksista yhteenvedon.

 • Yhteenvedossa kerrotaan mahdollisesti epäonnistuneista tuonneista.
 • Jos tuonti epäonnistui, tarkista ja korjaa virheelliset kohdat ja yritä uudelleen


Valitse tarvittaessa linkki Näytä tuonnin tulokset.
Esimerkkejä
Nimikkeiden tuonti, yksinkertainen esimerkki

Huom! Tässä ei ole kaikkia pakollisia kenttiä mukana!

Nimikkeiden sanakirja-leimaus

Toimittajan tuonti

Tuotteen tuonti nimikeliitoksella

Asiakkaiden tuonti projektiiloksella

Piirustusten tuonti. Esimerkissä piirustus liitetään yhteen tai useampaan nimikkeeseen. Ennen importointia Flow'hun tämän Excel-tiedoston rinnalla pitää olla "FILES"-kansio, jossa sijaitsee piirustustiedostot, joihin tässä Excel-tiedostossa viitataan. Kansio ja Excel-tiedosto zipataan yhteen zip-tiedostoon, joka importoidaan Flow'hun

G4-mallien tuonti. Excel-tiedoston rinnalla pitää olla FILES-niminen kansio, jossa sijaitsee mallitiedostot, joihin Excel-tiedostossa viitataan. Kansio ja Excel-tiedosto zipataan yhteen zip-tiedostoon, joka importoidaan Flow'hun

Dokumenttien tuonti. Excel-tiedoston rinnalla pitää olla FILES-niminen kansio, jossa sijaitsee dokumenttitiedostot, joihin Excel-tiedostossa viitataan. Kansio ja Excel-tiedosto zipataan yhteen zip-tiedostoon, joka importoidaan Flow'hun

Dokumenttien tuonti niin, että Flow hakee dokumenttien tunnukset automaattisesti tunnussarjasta. OBJCODE-sarakkeeseen kirjoitetaan risuaita-merkki #. Muilta osin tämä esimerkki on samanlainen kuin edellinen. Lue risuaita-syntaksista lisää täältä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.