Skip to main content
Skip table of contents

CAD-dokumenttien eräsiirto Flow'hunTaustaa

Jos Vertex G4:ää on käytetty pidempään ennen kuin Flow on hankittu, sijaitsevat mallit ja piirustukset Vertex G4:n kansioissa ja arkistotiedot Vertex G4:n tietokannoissa.

 • G4:n arkistossa saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia malleja ja piirustuksia.
 • Vanha G4:n aineisto ei siirry Flow’n asennuksen yhteydessä Flow'hun.

Eräsiirtoa voit käyttää myös silloin, kun olet saanut Vertex G4:n kokoonpanomallin alihankkijalta, joka ei pääse tallentamaan mallia Flow'hun.


Yleistä

Eräsiirrolla tarkoitetaan piirustusten ja mallien laajamittaista siirtoa G4:n arkistosta Flow’n arkistoon.

Mallit ja piirustukset ovat luettavissa ja muokattavissa myös G4:n arkistossa ilman eräsiirtoa, mutta vasta Flow’hun siirrettynä aineisto on koko organisaation käytössä ja Flow-järjestelmästä saadaan ne hyödyt, mitä varten se on yritykseen hankittu.

 • Siirtämättömät mallit ja piirustukset voidaan avata vain G4:llä, mutta Flow’hun siirretty materiaali on kaikkien käyttäjien saatavilla.

Flow-järjestelmässä tiedonhallinta perustuu sen omaan tietokantaan, joka on G4:n arkistoon nähden täysin erillinen.

 • Kun Flow’sta varataan malli tai piirustus, arkistotiedot kopioituvat Flow’n SQL-tietokannasta G4:n omaan arkistoon.
 • Tilanne on silloin periaatteessa sama kuin siirtämättömillä malleilla ja piirustuksilla yhtä eroa lukuun ottamatta: Varattu malli tai piirustus on edelleen Flow’n tietovarastossa, mutta se on kopioitu G4:n alle muokkausta varten.
 • Siirtämätön malli tai piirustus ei löydy Flow’sta.

G4:n arkistossa Flow-käytön yhteydessä voi olla kahdenlaisia malleja ja piirustuksia:

 • Sellaisia, jotka on varattu Flow’sta ja varauksen yhteydessä kopioituneena G4:n omaan arkistoon eli työtilaan.
 • Sellaisia, jotka on alun perin perustettu G4:ään ja jotka tulee siirtää Flow’hun.

Eräsiirrossa mallit siirretään Flow’hun kokoonpanomallin ohjaamina.

 • Kokoonpanon osat, alikokoonpanot ja niihin liittyvät piirustukset ja nimikkeet siirtyvät Flow'hun kerralla.Vie mallit piirustuksineen Flow'hun

Toiminto edellyttää, että olet kirjautunut Vertex G4:ssä Flow'hun.

Toiminnolla voit viedä Vertex G4:n arkistosta valitut mallit Flow'hun.

(1) Avaa toimintovalikko Arkisto | Flow 

Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Valikon ensimmäinen toiminto on tarkoitettu lähes kaikkiin eräsiirtoihin.
 • Muut valikon toiminnot on tarkoitettu erikoistapauksiin.

(2) Valitse toiminto 

Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Mallien ja niiden piirustusten eräsiirto Flow'hun.(3) Valitse tarvittaessa 

 CAD-projektin mukaiseen projektiin.

 • Jos valitsit tämän, pitää projektin olla Flow'ssa perustettu.
  • Kaikki Vertex G4:n projektit voit siirtää viemällä Vertex G4:n projektiarkiston (d_PROREG) Excel-muodossa Flow'hun.
 • Suosittelemme, että et liitä malleja ja piirustuksia projektiin.
 • Suosittelemme, että liität Flow'ssa kokoonpanon päänimikkeen joko projektiin tai tuotteeseen.

(4) Valitse tarvittaessa 

 tyhjän kentän vieressä oleva Liitos projektiin ja valitse Flow'n projekti.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Projektin haku.
 • Syötä tarvittaessa hakuehdot ja valitse OK.
 • Vertex G4 listaa Flow'n projektit.
 • Valitse projekti.

(5) Valitse tarvittaessa 

 CAD-tuotteen mukaiseen tuotteeseen.

 • Jos valitsit tämän, pitää tuotteen olla Flow'ssa perustettu.
 • Valinta tekee liitoksen Vertex G4:n mallittietokannassa (d_MODREG) tai piirustustietokannassa (d_PICREG) olevan PRODUCT-kentän perusteella.

(6) Valitse tarvittaessa 

 tyhjän kentän vieressä oleva Liitos tuotteeseen ja valitse Flow'n tuote.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Tuotteen haku.
 • Syötä tarvittaessa hakuehdot ja valitse OK.
 • Vertex G4 listaa Flow'n tuotteet.
 • Valitse tuote.

(7) Hyväksy valinnat OK:lla.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Hakutiedot.

(8) Syötä mallien hakuehdot ja valitse OK.

 • Vertex G4 listaa hakuehdot täyttäneet mallit.


(9) Valitse mallit, jotka viedään Flow'hun.

 • Voit valita vain pääkokoonpanot, sillä eräsiirto vie kaikki kokoonpanosta löytyvät mallit ja piirustukset.

(10) Hyväksy valinnat OK:lla.
 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Aseta mallia vastaava nimike. Nimikkeen tunnus pitää olla täytetty.

(11) Syötä puuttuvat nimikkeet tai Aseta ne.

 • Valitse rivi, jonka Nimikesarakkeesta puuttuu sisältö ja syötä nimikkeen tunnus tai
 • Valitse toiminto Aseta nimike.


Aseta nimike-toiminto:

Toiminto kopioi mallin tunnuksen nimikekenttään kaikilla niillä riveillä, joissa nimiketunnus on tyhjä.

 • Toiminto kysyy Korvataanko aikaisemmat nimiketunnukset?
 • Vastaa Kyllä.

Jos nimiketunnus puuttuu, siirto Flow'hun ei onnistu.

 • Jos nimikkeissä on puutteita, ohjelma antaa virheilmoituksen ja palaa nimikkeen asetusnäyttöön.


(12) Suorita eräsiirto valitsemalla OK.

 • Vertex G4 raportoi siirron edistymisestä.
 • Jos tuoterakenne on jo olemassa, sitä ei kirjoiteta yli.
 • Mikäli osaluettelon mukaisia nimikkeitä ei löydy Flow'sta, ne perustetaan.
 • Siirrossa ohjelma luo Flow’hun sarakkeessa olevan tunnuksen mukaisen nimikkeen ja tekee liitynnän siirtyvän mallin ja sarakkeessa olevan nimikkeen välille.
 • Jos nimike löytyy Flow’sta, uutta nimikettä ei tehdä, ja liityntä tehdään olemassa olevan nimikkeen ja siirrettävän mallin välille. 


Flow hakee kokoonpanomallin rakenteen ja alikokoonpanot rakenteineen aina viimeistä rakennetasoa ja osaa myöten. Siirtoon menevät vain kokoonpanon linkkiosat. Sen sijaan siirtoon eivät mene seuraavat mallit:

 • Paikalliset osat
 • Profiilit
 • Työstävät piirteet

Ne eivät siirry Flow’hun itsenäisinä malleina, mutta siirtyvät kokoonpanomallin mukana.

Kokoonpanomallin rakenne tulkitaan osaluetteloksi ja se siirretään sellaisenaan kokoonpanoa vastaavan nimikkeen alle nimikerakenteeksi, jos nimikkeellä ei ole vielä rakennetta.

Siirtoloki

Kun siirto on valmis, näytölle ilmestyy tekstimuotoinen lokitiedosto, josta nähdään siirron tulokset. 

Jos siirto onnistui, siirtolokiin (vxg4_srv\shared\transferedToPDM\logs\topdm_YYYYMMDD-hhmmss.log) tulee kuvan mukainen ilmoitus

 • Lokissa näkyy siirron päiväys ja kellonaika sekä varakopion polku.
 • Mahdolliset virheilmoitukset nähdään kohdassa Errors.
 • Lokitiedoston lopussa nähdään Flow’hun siirretty määrä suhteessa siirtoon valittuun kokonaismäärään ja viimeisenä koko siirtoprosessiin kulunut aika.
Vie aktiivimallin mallit piirustuksineen Flow'hun (tapa 1)

Toiminto edellyttää, että olet kirjautunut Vertex G4:ssä Flow'hun.

(1) Lue Flow'hun vietävä kokoonpano Vertex G4:n työpöydälle toiminnolla Arkisto | Dokumentit 

 Avaa > Malli paikallisarkistosta.

 • Vertex G4 avaa selaimen.

(2) Selaa malleja ja avaa se Vertex työpöydälle kaksoisnapsauttamalla mallia.

(3) Valitse toiminto 

Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Mallien ja niiden piirustusten eräsiirto Flow'hun.

(4) Avaa valikko Arkisto | Flow 

Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Valikon ensimmäinen toiminto on tarkoitettu lähes kaikkiin eräsiirtoihin.
 • Muut valikon toiminnot on tarkoitettu erikoistapauksiin.

(5) Valitse toiminto 

Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Mallien ja niiden piirustusten eräsiirto Flow'hun.

(6) Valitse tarvittaessa 

 CAD-projektin mukaiseen projektiin.

(7) Valitse tarvittaessa 

 tyhjän kentän vieressä oleva Liitos projektiin ja valitse Flow'n projekti.

(8) Valitse tarvittaessa 

 CAD-tuotteen mukaiseen tuotteeseen.

(9) Valitse tarvittaessa 

 tyhjän kentän vieressä oleva Liitos tuotteeseen ja valitse Flow'n tuote.

(10) Valitse 

 Aktiivi malli ja sen piirustukset ja osaluettelo.

(11) Hyväksy valinnat OK:lla 


 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Aseta mallia vastaava nimike. Nimikkeen tunnus pitää olla täytetty.

(12) Syötä puuttuvat nimikkeet tai Aseta ne.

 • Valitse rivi, jonka Nimikesarakkeesta puuttuu sisältö ja syötä nimikkeen tunnus tai
 • Valitse toiminto Aseta nimike.

(13) Suorita eräsiirto valitsemalla OK.

 • Vertex G4 raportoi siirron edistymisestä.


Vie aktiivimallin mallit piirustuksineen Flow'hun (tapa 2)

(1) Lue Flow'hun vietävä kokoonpano Vertex G4:n työpöydälle toiminnolla Arkisto | Dokumentit 

 Avaa > Malli paikallisarkistosta.

 • Vertex G4 avaa selaimen.

(2) Selaa malleja ja avaa se Vertex työpöydälle kaksoisnapsauttamalla mallia.

(3) Valitse toiminto File > 

 Siirto Flow'hun > 
 Siirto Flow'hun
.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Mallien ja piirustusten eräsiirto Flow'hun jossa valittuna on Aktiivi malli ja sen piirustukset ja osaluettelo.

(4) Jatka kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu kohdissa 6 ... 13, paitsi kohta 10, jota et voi valita pois.


Vie vain aktiivimalli piirustuksineen ilman nimikkeitä

Toiminto siirtää kokoonpanon mallit ja piirustukset Flow'hun, mutta ei perusta niille nimikkeitä eikä siten myöskään nimikerakennetta.

(1) Lue Flow'hun vietävä kokoonpano Vertex G4:n työpöydälle toiminnolla Arkisto | Dokumentit 

 Avaa > Malli paikallisarkistosta.

(2) Valitse toiminto Avaa > Malli paikallisarkistosta.

 • Vertex G4 avaa selaimen.

(3) Selaa malleja ja avaa se Vertex työpöydälle kaksoisnapsauttamalla mallia.

(4) Valitse toiminto File > 

 Siirto Flow'hun > 
 Siirto Flow'hun ilman nimikkeitä
.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Vain mallien vienti jossa valittuna on Aktiivi malli ja sen piirustukset ja osaluettelo.

(5) Jatka kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu kohdissa 6 ... 13, paitsi kohta 10, jota et voi valita pois.


Erikoistapaukset

Ei kokoonpanon osaluetteloon

Periaatteessa siirto toimii niin, että kokoonpanomallista kerätään osaluettelo ja sen mukaisesti syntyy rakenne Flow’hun.

 • Kokonpanoon kuuluvien osien ominaisuudet vaikuttavat lopputulokseen.
 • Jos kokoonpanossa osan ominaisuuksista on poistettu valinta Kokoonpanon osaluetteloon, osa itsessään kyllä siirtyy Flow'hun nimikkeenä sekä mallina myös, mutta osa ei tule kokonpanon nimikerakenteeseen Flow’ssa.
 • Oheisessa kuvassa Flow'hun on siirretty G4:stä rakenne kokoonpanomallista "A1", jonka osan "P2" ominaisuuksista oli poistettu valinta "Kokoonpanon osaluetteloon".
  • Osissa P1 ja P3 tämä valinta oli päällä.
  • Joten osaa P2 ja sen nimitettä P2 ei löydy kokoonpanon A1 rakenteesta.


Paikalliset osat

Paikallisten ja linkkiosien välillä on siirrossa merkittävä ero.

 • Linkkiosat siirtyvät sekä mallina, että nimikkeenä ja nimike menee kokonpanon nimikerakenteeseen Flow'ssa.
 • Jos malli on paikallinen, se ei tule näkyviin siirtolistalle G4:ssä, mutta kuitenkin siirtyy Flow’hun kokoonpanon nimikerakenteeseen nimikkeenä ”LOCAL_XYZ” ("XYZ" on mallin tunnus G4:ssä), mutta mallina ei siirry.
 • Oheisessa kuvassa Flow'hun on siirretty G4:stä rakenne "A2", jonka osat olivat linkkiosa "P4" ja paikallinen osa "L1".
 • Linkkiosa "P4" on siirtynyt Flow'hun mallina ja siihen liittyvänä nimikkeenä, mutta paikallinen osa "L1" on siirtynyt Flow'hun vain nimikkeenä "LOCAL_L1".


Muut käyttötavat

Eräsiirron suositelluin käyttötapa on oletusvalinta, eli toiminto

 Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot.

 • Useimmissa tapauksissa tämä valinta tarjoaa käyttäjälle riittävän määrän siirtoon tehtävää ohjausta.
 • Muilla valinnoilla siirto on monimutkaisempaa ja vaatii käyttäjältä enemmän tarkkaavaisuutta siirtoa ohjaavissa valinnoissa.Vie mallit piirustuksineen

Toiminto on tehty lähinnä PLANT-ohjelmiston käyttäjien tarpeita silmälläpitäen.

 • Toiminto ei siirrä Flow’hun lainkaan nimikkeitä eikä rakenteita.
 • Flow’hun viedään vain mallit ja piirustukset.
 • Nimikevalintadialogia ei tule.
 • Toiminto aloittaa siirron heti valinnan jälkeen.

Vie piirustukset ja osaluettelot

Toiminto löytää vain sellaiset piirustukset, jotka eivät liity malliin.

 • Siirtoon voidaan lähettää vain itsenäiset 2D-piirustukset.

Vie vain piirustukset

Toiminto on tehty lähinnä PLANT-ohjelmiston käyttäjien tarpeita silmälläpitäen.

 • Tämä haku löytää vain sellaiset piirustukset, jotka eivät liity malliin.
 • Eli pelkästään itsenäiset 2D-piirustukset.
 • Toiminto ei siirrä eikä perusta Flow’hun lainkaan nimikkeitä eikä rakenteita.
 • Flow’hun viedään vain piirustukset.
 • Nimikevalintadialogia ei tule.
 • Toiminto aloittaa siirron heti valinnan jälkeen.


Vie aktiivin mallin osaluettelo

Toiminto on tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, missä esim. edellisen siirron jälkeen on viety mallit, mutta nimikkeet ja nimikerakenteet puuttuvat Flow’sta.

 • Toiminto perustaa Flow’hun mallin osaluettelosta löytyvät nimikkeet ja perustaa osaluetteloa vastaavat rakenteet, jos nimikkeellä ei ole vielä rakennetta.

Vie erikoisasetuksin toiminto

Toiminto on tarkoitettu erikoistilanteisiin ja mahdollistaa monipuolisemman käyttäjän ohjauksen kuin muut siirtovaihtoehdot.

 • Tätä ei suositella käytettäväksi, paitsi henkilöille, joilla on syvällinen tuntemus G4:n arkistonnista.Varmuuskopiot ja loki-tiedostot

Kun siirto tehdään, G4:n hakemistorakenteeseen tulee siirron oma hakemisto (jos ei jo ole olemassa).

 • Hakemisto tulee polkuun ..\vxg4_srv\shared\transferedToPDM.

Tietokantojen varakopiot

Hakemistoon ../transferedToPDM/dbases tulee varakopiot jokaisen siirretyn mallin ja piirustuksen malli- ja piirustuskorteista.

 • Myös versiotiedoista tulee kopiot dbases-hakemiston alle syntyviin tietokantoihin.
 • Tietokannat ovat kumuloituvia, eli jokaisella siirtokerralla täydennetään tietokantoja siirretyn aineiston tiedoilla.


Varakopiot syntyvät seuraavilla nimillä:

 • d_MODREG_trans
 • d_MODREG_transc
 • d_MODREG_transl
 • d_MOD_REV_trans
 • d_MOD_REV_transc
 • d_MOD_REV_transl
 • d_PICREG_trans
 • d_PICREG_transc
 • d_PICREG_transl
 • d_PIC_REV_trans
 • d_PIC_REV_transc
 • d_PIC_REV_transl


Siirtojen lokitiedostot

Hakemistoon ../transferedToPDM/logs syntyy siirrosta lokitiedostot.

 • Lokitiedostot nimetään päivämäärän ja kellonajan mukaan (topdm_YYYYMMDD-hhmmss.log).
 • Hakemiston alle dbases-hakemistoon tulee varakopiot jokaisen siirretyn mallin ja piirustuksen malli- ja piirustuskorteista.
 • Myös versiotiedoista tulee kopiot dbases-hakemiston alle syntyviin tietokantoihin.

Lokitiedostot, esimerkki:

 • topdm_20230601-142027.log
 • topdm_20230601-142822.log
 • topdm_20230601-142912.log
 • topdm_20230601-143023.log
 • topdm_20230601-170347.log
 • topdm_20230601-170735.log


Mallien ja piirustusten varakopiot

Hakemistoon ../transferedToPDM/Picts tulee varakopio jokaisesta siirtyvästä mallista ja piirustuksesta.

Varakopiot, esimerkki:

 • RES1.vxm
 • RES2.vxm
 • RES2.vxp
 • RES3.vxm
 • RES3.vxp


Malli ja piirustusarkistotiedot

Hakemistoon ../transferedToPDM/xml kirjoitetaan xml-muotoinen arkistotieto malleista.

xml-tiedostot, esimerkki:

 • RES1.xml
 • RES2.xml
 • RES3.xmlJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.