Skip to main content
Skip table of contents

Nimikkeistön tuonti

 Eng: Import ItemsFlow käyttöönotossa yrityksen nimikkeet ja rakenteet tuodaan yleensä järjestelmään massa-ajona sellaisesta järjestelmästä, missä nimikkeet ja rakenteet ovat parhaassa kunnossa.  Yleisimmin nimikkeet tuodaan Flow'hun ERP järjestelmästä, mikäli sellainen on käytössä. 

Tuonti tehdään Excel taulukon avulla, nimikkeet omana taulukkonaan ja rakenteet yleensä useammassa eri Excel taulukossa, jossa yksi Excel taulukko sisältää aina kokonaisia rakenteita. Tässä ohjeessa on kerrottu nimikkeistön tiedot.

Excel taulukon avulla voidaan sekä luoda uusia nimikkeitä että päivittää jo olemassa olevien nimikkeiden tietoja.


Nimikkeen tiedot

Tunnus:  Nimiketunnus yksilöi nimikkeen. Tunnus koostuu yleensä numeerisesta sarjasta, jonka etuliitteenä voi olla myös kirjaimia.Yleensä valitaan omat numerosarjat erikseen ainakin valmistettaville, ostettaville sekä myytäville nimikkeille. Tunnussarjat määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Revisio: Revisiolla tarkoitetaan nimikkeen yhteensopivaa muutosta, eli revisioitu nimike korvaa edellisen revision. Revisiotunnus voi olla positiivinen kokonaisluku, kirjain tai kirjaimen ja kokonaisluvun yhdistelmä. Pakollinen.

Tila: Tilamallin avulla määritellään nimikkeen työkierto, esim. luonnos, valmis, hyväksytty. Määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Tuoteryhmä: Tuoteryhmä  ohjaa nimikkeen oletustietojen syntymistä ERP-järjestelmään, esim. materiaali, puolivalmiste, tuote, komponentti. Voidaan määritellä asiakaskohtaisesti. Oletuksena pakollinen kenttä.

Pohjanimike: Tämä tieto ohjaa yhdessä Tuoteryhmä-tiedon kanssa nimikkeen oletustietojen syntymistä ERP-järjestelmään.

Yksikkö: Nimikkeen perusyksikkö, jonka mukaisesti nimikettä kulutetaan tuoterakenteessa, esim. kpl, kg, m.  Voidaan määritellä asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Kuvaus: Yleisnimitys, joka voidaan kirjoittaa vapaasti tai valitaan nimikesanastosta. Suositus on, että kuvaus valittaisiin nimikesanastosta, jotta kaikki käyttäisivät samoja kuvaustekstejä ja tekstit voidaan sitten myös Flow.n sanakirjan avulla kääntää eri kielille  vaikkapa varaosakirjaan. Pakollinen.

Kuvaus (en): Yleisnimityksen englanninkielinen versio, joka voidaan kirjoittaa vapaasti tai joka tulee automaattisesti nimikesanastosta Kuvaus-kenttään valitun nimityksen perusteella, mikäli Flow'n sanakirja on käytössä.

Luokite: Nimikkeen luokitetieto, jolla nimike voidaan luokitella yleisesti tunnettuihin materiaaliryhmiin. Luokite on hierarkinen tieto ja valintaikkunan saa auki kentän vieressä olevasta kolme pistettä sisältävästä painikkeesta. Määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Mitat: Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeen päämitat.

Materiaali: Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeen materiaalin.

Hankintatapa: Kuvaa nimikkeen hankintatapaa, esim. alihankinta, omavalmiste, ostettava.

Paino: Nimikkeen paino, jonka järjestelmä laskee automaattisesti CAD-mallin ja materiaalitietojen pohjalta. Osalle lasketaan paino materiaalinimikkeen tiheyden ja mallista lasketun osan tilavuuden avulla. Kokoonpanolle paino lasketaan rakenteen osien summana kerrottuna rakenteen määrätiedoilla. Paino on myös mahdollista syöttää käsin tähän kenttään, jos sen laskeminen ei ole mahdollista riittävällä tarkkuudella. Tässä tapauksessa on muistettava laittaa rasti nimiketietojen Punnittu-kohtaan, jolloin järjestelmän laskenta-automatiikka ei ylikirjoita syötettyä arvoa.

Painon laskenta: Oletus, punnittu tai mallista. Arvolla oletus paino lasketaan mallista.

Tiheys: Nimikkeen tiheys, jota käytetään pääasiassa materiaalinimikkeillä. Arvo annetaan yksikössä kg/m3 ja arvon perusteella tehdään osien painon laskentaa CAD-järjestelmässä.

Standardi:Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeeseen liittyvän standardin.

Varastoitava: Määrittää onko nimike varastoitava.

Hankintakustannus: Määrittää sen, liittyykö nimikkeeseen joitain hankintakustannuksia kuten osto- tai valmistuskustannuksia.

Varaosa: Määrittää, onko nimike varaosa.

Kulutusosa: Määrittää, onko nimike käytössä kuluva osa.

ABC-luokka: Määrittää nimikkeen ABC-luokan.

Julkisuusaste: Ohjaa nimikkeiden käyttöoikeuksia järjestelmässä. Kaikki nimikkeet saavat perustettaessa oletusarvoisen julkisuusasteen, esim. sisäinen.

Siirron esto: Tieto estää nimikkeen siirtymisen ERP järjestelmään, vaikka nimike muuten olisi siirtokelpoinen.

Siirto: Aikaleima, joka kertoo koska nimike on viimeksi siirretty ERPiin. Järjestelmä täyttää.

Perustaja: Nimikkeen perustanut käyttäjä. Järjestelmä täyttää.

Luotu: Aikaleima, joka kertoo koska nimike on perustettu. Järjestelmä täyttää.

Omistaja:Tarvittaessa voidaan kirjata nimikkeen omistajatieto.

Vastuuhenkilö: Nimikkeen jatkokäsittelystä vastaava henkilö. Tieto määritellään nimikkeen tilan vaihdon yhteydessä.

Esikatselukuva: Voidaan valita nimikkeelle esikatselukuva.  Jos nimike on mallinnettu, esikatselukuva syntyy automaattisesti.

Ilmiasu: Määrittää, mihin nimikkeeseen liittyvän 3D-mallin ilmiasuun nimike viittaa. Oletusarvoisesti kenttä on tyhjä, joten nimike viittaa yleisesti koko 3D-malliin. Syöttämällä kenttään CAD-ilmiasun koodi saadaan nimike kohdistettua mallin tiettyyn ilmiasuun.

Parametrit:Kentän arvolla on mahdollista ohjata nimikkeeseen liittyvän 3D-mallin muuttujien arvoja. Esim. sama 3D malli ruuvista voi saada eri pituuksia.
Nimikkeen kenttäkuvaukset

Kentän nimiKentän kuvausSelitePakollisuus
OBJCODETunnusNimikkeen yksilöivä tunnusX
OBJNAMENimiYleensä sama kuin nimi
EXTVCID RevisiotunnusOletuksena "0,1,2,..." Voidaan asetuksista muuttaa esim. "0,A,B,C..."
STATUSID Tilan idValintatyyppinen kenttä, olletuksena draft (yleensä asiakaskohtainen)
ITEMGROUP TuoteryhmäValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen)X
TEMPLATEITEM PohjanimikeValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen)
UNIT YksikköValintatyyppinen kenttä (KPL,KG,KPL,MM,M2,PKT)X
DESCR Kuvaus
X
DESCR1_FI Kuvaus 1DESCR ja DESCR1_FI tarkoittavat samaa tietoa
DESCR2_FI Kuvaus 2

DESCR1_EN Kuvaus 1 (en)

CLASSIFICATION LuokiteValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen)X
MARK_STD Mitat

SPEC Materiaali

PURCHASE HankintatapaValintatyyppinen kenttä
WEIGTHPaino

MEASUREDPunnittu (checkbox)"on" tai tyhjä
DENSITYTiheys

STANDARDStandardi

INSTOCKVarastossa (checkbox)"on" tai tyhjä
USE_PURCHASECOSTHankintakustannus (checkbox)"true" tai tyhjä
SPAREPARTVaraosa (checkbox)"on" tai tyhjä
WEARPARTKulutusosa (checkbox)"on" tai tyhjä
ABC_CLASSABC-luokiteValintatyyppinen kenttä (A,B,C)
CREATOR.USER_BYUSERNAMEPerustaja

AUTHOR.USER_BYUSERNAME Muuttaja

TIMESTAMP CREATIONTIME Perustamispvm

MODIFIEDTIME Muutettu pvm

OWNER Omistaja

PUBLICITY JulkisuusValintatyyppinen kenttä  i = sisäinen oletus p = yleinen s = luettavissa
PRODUCT.DEFAULTLINK_BYNAME Tuotelinkki, nimi

PROJECT.DEFAULTLINK_BYNAME Projektilinkki, nimi

PROJECT.DEFAULTLINK_BYCODE Projektilinkki, tunnus

ITEM.DEFAULTLINK_BYCODENimikelinkki, tunnus

MODEL.DEFAULTLINK_BYCODEMallilinkki, nimi

DRAWING.DEFAULTLINK_BYCODEPiirustuslinkki, nimi

CUSTOMER.DEFAULTLINK_BYNAME Asiakaslinkki, nimi

0000000001.DEFAULTLINK_BYCODEDokumenttilinkki, tunnus

PDMOBJECTTYPEID ObjektityyppiVakioteksti 'item"X
BASEJCLASS
Vakioteksti 'item"X
OBJVCID Versionumero sisäinen

VENDOR Toimittaja

SALESDICTIONARYID1


VIEWERFILEID


SPDESCR1_FI Varaosakuvaus, suomi 

PREVENTTRANSFER Siirron esto  "on" tai tyhjä
COMMENTMuutoksen kuvausKommentti lisätään palautuskomenttilistaan kuten palautuksessa
READONLY 


CLASSIFICATION2 


STATENAME  Tilan selväkielinen nimi

COMPONENT_REPRE Ilmiasu 

HIERPERM 


PIC_ID Piirustusnumero

DESCRIPTION2_FIMyyntikuvaus 2, suomi 

TRANSFERED_I


COMPONENT_LIBRARY


EDITABLE_UNITPRICE


MODBOOKLET_IMG


DESCRIPTION2_ENMyyntikuvaus 2, englanti

SALESDESCR1_FI


OBJNAME Nimi, myyntitiedot

PRODUCTINSTANCE.LINK_BYCODE


DICTIONARYID2


COLORVäri

PARENTOBJNAME 


SPDESCR1_SV 


STATENAME_EN 


SPDICTIONARYID1


COMPANY


SPDESCR1_DE


ALLOWPRICING


COMPONENT_PARAMETERSParametrit CAD komponentin parametrit 
DESCR2_EN


MODBOOKLET


SALESDESCR1_EN


STATUSID  Tilan id
Rakennerivin kenttäkuvaukset

KenttäKentän kuvausSelitePakollisuus
PDMLINKTYPEVakioteksti "itemitem"Pakollinen tieto rakenteen importissaX
PARENTOBJCODEÄitikoodi (OBJCODE)NimikekoodiX
PARENTEXTVCIDÄitinimikkeen (EXTVCID)Oletuksena aktiivinen revisio (viimeisin)
CHILDOBJCODELapsinimikkeen tunnus (OBJCODE)Lapsinimikkeen nimiketunnusX
CHILDEXTVCIDLapsinimikkeen revisiotunnus (EXTVCID)Lapsinimikkeen revisiotunnus
OPTQUANTITYLukumääräNimikkeiden lukumäärä tässä rakenteessaX
PNOOsan numero rakenteessaOsan numero tässä rakenteessaXTuonti

  • Luo Excel taulukot nimikkeistä ja rakenteista
  • Jaa Excel taulukot useammaksi tuotavaksi taulukoksi, mielellään max. 5000 riviä / taulukko
  • Rakenteen on aina sijaittava kokonaisuudessaan samassa Excel taulukossa
  • Aloita tuonti toiminnolla Tuonti ja vienti
Huomioitavia asioita:

  • Mikäli kenttä on valintatyyppinen ja pakollinen, Excel taulukossa olevan arvon on oltava tallennettuna Flow'n ennen tuontia, esimerkkinä luokitteet.
  • Kenttä STATENAME ei ole pakollinen. Mikäli jätät kentän tyhjäksi, ohjelma täydentää nimikkeelle nimikkeen tilamallin ensimmäisen tilan.
  • OBJNAME -kenttä on vapaasti täytettävissä, käytetään ainoastaan nimikkeen myyntiedoissa
  • Mikäli nimikkeet tuodaan ERP järjestelmästä, aseta Siirretty -valinta päälle, jotta nimikkeitä ei siirretä ERPiin

Excel taulukon avulla voit myös luoda liitoksia nimikkeen ja tuotteen, projektin, asiakkaan, mallin tai piirustuksen välille. Tällöin on huomioitava, että liitoksiksi määritellyt objektit ovat olemassa Flow'ssa ennen tuontia.


Rakenteiden tuonti

Kun nimiketiedot on tuotu Flow järjestelmään voit tuoda myös rakenteet esim. ERPistä Excel taulukon avulla. Voit tuoda samassa Excel taulukossa useita rakenteita, mutta rakenteiden on oltava "kokonaisia" eli samaa rakennetta ei voi jakaa useampaan eri taulukkoon. Rakenteet tuodaan äiti-lapsi pareina. Rakenteessa tuotavat nimikkeet on nimikesiirrossa jo tuotu Flow'n.


Huomaa, että sarakkeen PDMLINKTYPE pitää olla Excel -taulukon ensimmäinen sarake.
Nimiketietojen päivitys

Excel taulukon avulla voit päivittää nimikkeen tietoja, esim. haluat muuttaa kuvaustekstiä. Tällöin tuontidialogissa valitse päälle rasti "Ohitan pakollisten tietojen tarkistus". Yksinkertaisimmillaan nimikkeen päivityksessä Excel taulukkoon tarvitaan vain kentät PDMOBJECTTYPEID, BASEJCLASS, OBJCODE sekä päivitettävä kenttä.  Nimikkeen tietoja ei voi tyhjentää Excel taulukon avulla.


Mikäli päivität nimiketietoja Excel taulukon avulla, voit asettaa nimikkeen siirtotilan Odottaa siirtoa -tilaan tuonnin yhteydessä.  Näin muuttuneet nimiketiedot siirtyvät automaattiajossa ERPiin.

Lisää sarake TRANSFERSTATUS ja anna arvoksi TRANSFER

TRANSFERSTATUS
TRANSFER
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.