Skip to main content
Skip table of contents

Flow'n lisenssioptioiden käyttöohjeetYleistä

Tällä sivulla on linkki niihin Flow'n lisenssioptioihin, joista löytyy erilliset ohjeet.

Tuotekonfigurointi

Tuotekonfigurointi on myynnin työkalu, jolla modulaarisesta tuotteesta konfiguroidaan asiakkaan tarvitsema tuoteyksilö.

Yksilörakenteet

Yksilörakenne on suunnittelun tuoterakenteesta tietyllä ajanhetkellä tallennettu rakenne, joka voidaan tarvittaessa jäädyttää siten, että sen osien revisiot vastaavat toimitushetken tilannetta.

Mapitustyökalu

Mapitustyökalun avulla koostetaan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeista PDF-kirja.


Varaosakirjojen tuottaminen

Varaosien myyntiä varten voidaan tuoterakenteesta (nimikerakenteesta) tuottaa varaosakirjoja.

Piirustusten otsikkotaulun päivitys

Jos piirustuksen otsikkotaulussa on merkintä tarkastuksesta tai hyväksynnästä ja nuo toiminnot tehdään Flow'ssa, täytyy piirustusten otsikkotaulut päivittää. Tämän option avulla otsikkotaulun päivitys tehdään automaattisesti avaamatta piirustusta erikseen Vertex CADissä.

Lehtisarjojen otsikkotaulun päivitys

Lehtisarjat ovat Vertex ED:n (sähkösuunnittelusovellus) piirustuksia ja niiden otsikkotaulujen päivitys tapahtuu, kuten Vertex G4:n piirustusten otsikkotaulujen päivitys.


Mallin piirustusten päivitys taustakääntäjällä

Mallien piirustusten päivitys päivittää piirustuksiin mallien geometriassa tapahtuneet muutokset sekä tallentaa tarvittavat liitetiedostot (PDF, DWG ja DXF).

Flow-käyttäjälogi

Flow'n tapahtumia voidaan seurata käyttäjälogin avulla, joka tallentaa  sisäänkirjautumisten lisäksi monia muita Flow'ssa tehtyjä toimenpiteitä.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.