Skip to main content
Skip table of contents

TuotekonfigurointiYleiskuvaus

Vertex Flow'n konfiguraattori soveltuu myynnin apuvälineeksi modulaaristen tuotteiden asiakaskohtaisiin valintoihin.

Konfiguraattorissa käytettävät nimikkeet on luotu Flow'hun jo valmiiksi. Pääosa alikokoonpanoista ja usein myös pääkokoonpanoja on valmiiksi kuvattuna. Konfiguroinnin seurauksena syntyy ainutkertaisia loppukokoonpanoja, joista ei yleensä tehdä kokonaisuutta kuvaavaa mallia.  Osien mittoja ei varioida Flow'n konfiguraattorilla, toisin kuin tuoteautomaatiossa.

Flow konfiguraattorilla on myyntivalintoja hyödyntäen helppo luoda konfiguraatiokohtainen rakenne. Samalla saadaan automaattisesti  asiakkaalle tarjous ja tarjouksen määrittelevä tekninen dokumentti. Tarjouksen hinta lasketaan valitun hinnaston mukaisesti.

Kun tarjous vahvistetaan, Flow luo automaattisesti tilausvahvistuksen ja liittyvän teknisen määrittelyn ja tilattu yksilörakenne siirtyy  integraation kautta automaattisesti ERP-järjestelmään.

Konfiguroinnissa käytetyt objektityypit ovat

  • Geneerinen nimike

  • Valinta

  • Rakenteellinen optio

  • Resurssi

  • Hinnasto

  • Tuote

  • Tuoteyksilö


Käyttäjälisenssit

Konfiguraattorin toiminta vaatii erillisen lisenssioption PRODUCT_CONFIGURATION.

Konfiguraation tekeminen edellyttää, että

  • Käyttäjän lisenssityyppi on Product Administrator ja
  • Käyttäjä kuuluu ryhmään Product Management Tools (tai muuhun ryhmään, jolla on oikeus Configurator Admin).

Konfiguroinnin tekijältä (myyjältä) vaaditaan lisenssityyppi Sales Configurator.Konfiguroinnin toimintakaavio

Tuotteelle soveltuva konfiguraatio pitää ensin suunnitella ja luoda, jotta konfiguraattoria voidaan käyttää.Konfiguraattorin suunnittelu

Ensimmäiseksi on ratkaistava, soveltuuko myynnin tarpeisiin konfiguraattoori vai tuoteautomaatti, vai eikö kumpikaan sovellu.

Sen jälkeen on mietittävä millaisia tarpeita erilaisille vaihtoehtoja (tuotevalintoja) tuotteelle pitää voida tehdä, jotta tuotteesta saadaan asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus.Konfiguraattorin toimintojen määrittely

Toimiva konfiguraatio pohjautuu modulaariseen tuoterakenteeseen (geneeriseen nimikerakenteeseen), joka kattaa valtaosan kaikista tuotteeseen tulevista optioista. Konfiguroinnin toiminta perustuu sitä varten luotuihin valintoihin ja rakenteellisiin optioihin sekä nimikerakenteessa oleviin ehtoihin. Hinnaston avulla voidaan konfiguroinnin jälkeen tulostaa tarjous. Katso

Valinta

Myyntivalinta perustuu tuotteen ominaisuuksiin, joilla tuote saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

Rakenteellinen optio

Rakenteellisen optio kuvaa yhden valintavaihtoehdon sisällön ja sisältää aina nimikkeen tai nimikerakenteen.Tee tuoteyksilö ja käytä konfiguraattoria

Tuotteesta, jolla on geneerinen nimikerakenne tehdään ensin tuoteyksilö, jonka rakenne muodostetaan konfiguroimalla.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.