Skip to main content
Skip table of contents

Konfiguraattorin pääsuunnittelu, esimerkkiYleistä

Konfiguraattorista tulee joko myyjän tai asiakkaan työkalu.

Konfiguraation suunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakasnäkökulmasta eli tuoteominaisuuksista, ei siis tuotteen tuoterakenteesta, joka suunnittelijalle tuntuisi helpommalta.

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että aluksi tyypillisimmät toimituksen (noin 80 % toimitettavista tuotteista) voidaan määritellä suoraan myyjän toimesta konfiguraattorin avulla ja lopuissa tarvitaan suunnittelun apua.

 • Suunnittelun apua vaatineita tapauksia pitäisi analysoida määrävälein.
 • Näistä pitäisi löytää mahdollisia yhteisiä tekijöitä, joiden avulla voidaan luoda uusia moduuleita, jotka sitten tuotekehityksen jälkeen voidaan lisätä myös konfiguraattoriin.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Esimerkkitarve

 • Tässä esimerkissä on tarve kuljettaa kappaletavaraa paikasta toiseen. 


Mitä pitää huomioida, jotta tarve voidaan tyydyttää

Tarkastellaan kappaletavaran siirtotarvetta paikasta toiseen.

 • Tavaramäärät (tonni-määrät ja tilavuudet aikayksikköä kohti)
  • Asettaa kuljetuskalustolle määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia.
  • Laitteen kantavuus, tilavuus, nopeus, tehon tarve jne.
 • Kuljetusolosuhteet ja toimintasäde
  • Asettaa vaatimuksia mm. kuljetuskaluston lämpötilojen ja kosteiden kestävyydelle.
 • Kuljetettavan tavaran laatu (suojaustarve, käsiteltävyys)
  • Lämmön tai kylmän tarve
  • Kuivuuden tai koskeuden tarve
  • Valoherkkyys
  • Elintarvikkeisiin liittyvät viranomaisvaatimukset
  • Rikkoutumisvaara jne
 • Turvallisuusvaatimukset
  • Myrkyllisyys, syövyttävyys, paloherkkyys, painavuus, mekaaninen vaarallisuus
 • Paikalliset vaatimukset
  • Maakohtaiset viranomaismääritykset
  • Standardien mukaisuusvaatimukset
 • Muut työturvallisuuteen ja työhygieniaan liittyvät vaatimukset
  • Ilman suodatuksen tarve
  • Lämmityksen- ja tai jäähdytyksen tarve
 • Muut mieltymyksiin liittyvät vaatimukset
  • Värit, logot
  • Lisävarusteet: radiot, radiopuhelimetPäävaatimukset

Päävaatimukset on tunnistettava, koska ne ratkaisevat oikean tuotelinjan valintaan. Tässä esimerkissä:

 • Kuljetin siirtää kappaletavaraa, joten massatavaraa tai nesteitä kuljettavat kuljettimet suljetaan konfiguraattorille asetettavista vaatimuksista pois.
 • Kuljettimen siirtokyvyn oltava kappaletta, kg, tai tonnia tunnissa.
 • Kuljetin täyttää elintarvikelainsäädännön tarpeet.

Yhdellä konfiguraattorilla ei voida ratkaista monien tuotelinjojen tuotteita.

 • Erilaiset konfiguraattorit kannattaa toteuttaa pieniä kappaleita, esim. lääkepakkauksia, kuljettaville kuljettimelle, kuin suuria kappaleita, esim. paperirullia kuljettaville kuljettimille.Tarkemmat vaatimukset

Usein kannattaa toteuttaa konfiguraattori ensin vain yhdelle tuoteryhmälle (vaikkapa pientä kappaletavaraa käsittelevälle kuljettimelle, jonka on kyettävä siirtämään tavaraa 2000 pakkausta tunnissa) ja testata toiminnallisuus sillä. 

 • Vasta kun tämä konfiguraattori tuottaa oikeita tuoterakenteita, kannattaa konfiguraattori laajentaa muille tuoteryhmille.

Tarkemmat vaatimukset määrittävät tuotteen päätoiminnallisuudet, esim:

 • Jos kuljettimen on oltava elintarvikelainsäädännön mukainen, asettaa se mm raaka-aineille ja komponenteille sekä rakenteille vaatimuksia mm.  myrkyllisyyden ja hygienian kautta.
 • Esim. Pyöräkuormainkaivuri sisältää henkilönostimen tai valmiudet sellaisen kiinnittämiseen.Yksittäiset tuoteominaisuudet

Vaatimukset puretaan edelleen joko yksittäisiin tuoteominaisuuksiin tai edelleen aiempaa tarkempiin vaatimuksiin.

Yksittäiset tuoteominaisuudet määrittävät usein jo valittavan tuoterakenteen, esimerkiksi:

 • Työkoneen ohjaamossa on
  • Sävylasit
  • Kirkkaat lasit
 • Polkupyörässä on
  • 3-vaihdetta
  • 7-vaihdetta
  • 18-vaihdettaTuotteen lisäksi toimitettavat osiot

Konfiguraattori voi sisältää myös muita, kuin suoraan tuotteeseen liittyviä osioita:

 • Lisävarustepaketteja
 • Koulutuspaketteja
 • Kuljetus-, asennus- ja huoltopakettejaValintasäännöt

Kun konfiguraattorille asetettavat vaatimukset on tunnistettu, tärkein tehtävä on laatia konfigurointia varten säännöt, joiden avulla voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä ja oikeanlainen tuote.

 • Sääntöjen on myös osattava estää sellaisten tuoterakenteiden konfigointi, joka on mahdotonta toteuttaa tai joka vaatisi tuotteeseen runsaasti yksilöllisesti tehtävää suunnittelua ja erikoisosien valmistusta.
 • Valintasäännöt voidaan aluksi kirjata sanallisesti tai laatia niistä esim. vuokaavioita.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.