Skip to main content
Skip table of contents

Vaatimukset konfiguroitavalle tuotteelleYleistä

Konfiguraattorin toimintojen määrittely ja konfiguraattorin luonti vie aikaa, joten ensin on selvitettävä, soveltuuko tuote konfiguroitavaksi.

Konfiguroitavalle tuotteelle voidaan asettaa seuraavat vaatimukset:

 • Tuote on modulaarinen, eli vaihtuvien osien/koontien rajapinnat ja toiminnallisuus on valmiiksi mietitty.
 • Tuotteen nimikerakenne on Vertex Flow'ssa.

Konfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Tarvitaanko konfiguraattoria?

Tarpeita voi lähteä arvioimaan tarjouksen laatimisen ja rutiiniluonteisen suunnittelutyön kustannusten osuudella tuotteen kokonaisuuskustannuksista, kun tuote on ns. massaräätälöitävä tuote.

 • Mitä työläämpää on tarjouksen laatiminen tai mitä enemmän suunnittelija joutuu tekemään töitä vakioidun tuoterakenteen räätälöintiin asiakkaan toivomille mitoille ja haluamille komponenteille, sitä suuremmat tarpeet on joko tuoteautomaatille tai konfiguraattorille.Konfiguraattoria tarvitaan

Kun tuote on voimakkaasti massaräätälöivä, eli siinä on monia valinnaisia vaihtoehtoja, ja varsinkin jos osa vaihtoehdoista vaatii muutoksia tuotteen perusrakenteeseen tai osa valinnoista sulkee joitain varusteluita pois, niin tällöin konfiguraattorista on hyötyä.

 • Hyöty on sitä suurempi, mitä monimutkaisemmista tuotteen ominaisuusvalinnoista on kyse.
 • Ensinnäkin tuotteen määrittely ja tarjouksen teko nopeutuvat. Tämä korostuu silloin, kun tarjouksia pitää tehdä paljon toteutuneisiin kauppoihin nähden.
 • Toiseksi määrittelyvirheet ja niistä johtuvat kustannukset vähenevät.

Esimerkkejä konfiguroitavista tuotteista:

 • Auto tai työkone, joka valmistaan asiakastilauksen mukaisesti varusteltuna
 • Keittiökalusteet varusteineen, tasoineen ja listoineen
 • Valmistalot ja varsinkin sellaiset talot, jotka on suunniteltu ns. optio-mallin mukaan


Tuoteautomaattia tarvitaan

Kun tuote on myös mitoiltaan voimakkaasti massaräätälöitävä, eli kun monien tuotteen osien mitat muuttuvat asiakastarpeiden suhteen. Tuoteautomaatit ja konfiguraattorit ratkovat tavallaan samaa ongelmaa, eli vapauttavat suunnittelun työpanokset rutiinitöistä uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien suunnitteluun. Tällä hetkellä Vertex G4:n tuoteautomaatit keskittyvät tuotteisiin, jotka koostuvat suurelta osin ns. ”metri- tai levytavarasta” eli profiileista tai ohutlevyistä, jossa voi olla paljon taivutuksia ja lävistyksiä.

 • Hissikori ja hissikuilu
 • Erikoisnosto-ovet
 • Portaat, tikkaat, kattosillat, kaiteet
 • Myymälöiden vitriinikalusteet, yleisö-WC-tilojen väliseinärakenteet ovineen


Konfiguraattorista tai tuoteautomaatista ei ole hyötyä

Tuotetta ei juurikaan varioida

Jos tuote voidaan valmistaa ja myydä ilman, että asiakaskohtaisesti huomioidaan kovinkaan monia vaatimuksia. Esimerkkinä:

 • Televisio, jota ei varustella lainkaan, vaikka asiakas voikin ostaa samaan aikaan siihen liitettäviä lisälaitteita.
 • Sohva, johon asiakas voi valita vain kankaan ja jalat.

Ainutkertaiset tuotteet tai merkittävästi räätälöitävät tuotteet

Ainutkertaiset tuotteet tai tuotteet jossa merkittävä osa joudutaan sovittamaan asiakkaan vaatimusten mukaan, eivät sovellu konfiguroitavaksi. Esimerkkejä:

 • Erikoiskoneet
 • Yksilölliset kalusteet. Baaritiskit, Vastaanottotiskit
 • Lämpölaitokset
 • Sahalaitokset

Näissäkin suunnittelukokonaisuuksissa saattaa olla osa-alueita, jotka voidaan toteuttaa joko tuoteautomaateilla tai konfiguraattoreilla. Lähinnä volyymi ratkaisee tällöin tarpeen.

 JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.