Skip to main content
Skip table of contents

Erilaiset tuoterakenteetYleistä

Flow'ssa tuoterakenteet erotellaan toisistaan syntytapansa perusteella. Niiden symbolit eroavat toisistaan.

 Tavallinen nimikerakenne.

 • Rakenne syntyy joko mallintamalla CAD-ohjelmistolla (Vertex G4 tai SolidWorks), tekemällä rakenne käsin, lisäämällä osia osaluetteloon tai tuomalla rakenne ERP-järjestelmästä Flow'hun.
 • Tavallinen nimikerakenne muuttuu aina, kun jotain sen osaa muokataan, eli rakenne esittelee aina uusimman rakenneversion. Tässä voitaisiin puhua myös suunnittelurakenteesta.

 Yksilörakenne.

 • Yksilörakenne voidaan tehdä tavallisesta tai ratkaistusta rakenteesta.
 • Rakenne säilyy tekohetken mukaisena, vaikka rakenteessa olevien osien ja kokoonpanojen kehitys jatkuu.

Yksilörakenteen alirakenne

 Geneerinen nimikerakenne.

 • Geneerinen rakenne ei ole yksikäsitteinen, toisin sanoen sellaista rakennetta ei voida toimittaa.
 • Geneerinen rakenne luodaan erikseen modulaaristen tuotteiden hallintaan.
 • Geneerinen rakenne voi sisältää vaihtokelpoisia osia tai siihen voidaan lisätä tai jättää osia pois rakenteen ratkaisun aikana.

 Ratkaistu rakenne.

 • Ratkaistu rakenne syntyy, kun geneerisestä rakenteesta tuotetaan tuotantokelpoinen rakenne.
 • Ratkaisu tapahtuu Flow'n konfiguraattorilla, joka on erikseen ostettava lisenssioptio.
 • Rakennetta voit vielä muokata toimituskohtaisesti. 

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Rakenteiden kehittyminen

Viereisessä kaaviossa on kuvattu rakenteiden kehittyminen Yksilörakenteeksi.


Geneerinen nimikerakenne

Geneeriseksi nimikkeen tekee se, että sen rakenteessa on rivejä, joille on määritelty:

 • kenttään Variantti jokin arvo,
 • Ehto-kentässä on valintaehto (Varianttinimikkeet),
 • Menekki- tai Lukumäärä-kentän arvo ei ole numeerinen,
 • tai jos rakenteessa on osa, joka itse on geneerinen (harmaa), myös emonimikkeestä tulee automaattisesti geneerinen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.