Skip to main content
Skip table of contents

TuoterakenteetMääritelmä

Tuoterakenne eli nimikerakenne kuvaa hierarkkisesti tuotteen kokoonpanoa.

  • Tuoterakenteet syntyvät mm. kun Vertex G4:llä tai SolidWorksillä mallinnetaan kokoonpanoa, jossa käytetään tai johon perustetaan uusia osia tai alikokoonpanoja kuvaavia nimikkeitä.
  • Tuoterakenne voidaan tehdä myös Flow'ssa ja sen jälkeen suunnitella sille geometria CAD-ohjelmilla.

Osamallin nimikerakenteessa alirakenteena on osan raaka-aine (raaka-ainenimike).

Ostokomponenttia kuvaavalla nimikkeellä ei yleensä ole rakennetta. Sitä kuvaa vain (varasto-)nimike, jolla komponentti tunnistetaan.


Nimikerakenteiden havainnollistaminen


Nimikerakenne Flow'n rakennevälilehdellä

Periaatekuva nimikerakenteesta


Nimikerakenne Flow'n nimikkeen rakennelohkossa
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.