Skip to main content
Skip table of contents

Kopioi nimike, jolla on liityntä malliinYleistä

Tämä ohje käsittelee sellaisen nimikkeen kopiointia uudeksi nimikkeeksi, johon liittyy malli.

 • Nimike voidaan kopioida siten, että vanha malli kuvaa myös uutta nimikettä, mutta esim. mallin mitat tai geometria poikkeaa vanhasta nimikkeestä joiltain osin.
 • Nimike malleineen voidaan kopioida uusiksi nimikkeiksi ja malleiksi.


Kopioi nimike siten, että liityntä vanhaan malliin säilyy

Käytä toimintoa, kun sama malli kuvaa useampaa nimikettä.

 • Mallin mitat voivat muuttua, kun nimike vaihtuu. (Esim. kuusioruuvi)
 • Mallin geometria voi joiltain osin muuttua, kun nimike vaihtuu. Geometrian muutokset hoidetaan Vertex G4:n ilmiasutekniikalla, joka näyttää tai piilottaa mallinnuksen historiavaiheita.

(1) Etsi ja valitse nimike, jonka haluat kopioida.

(2) Valitse toiminto Nimike > Kopioi.

(3) Täytä nimikkeen ominaisuustiedot.

(4) Avaa Liitynnät lohko.

(5) Valitse mallin 

kohdalta
 Linkitä.

 • Älä valitse muita liityntöjä.

(6) Perusta nimike valitsemalla toiminto OK.


Kun avaat tällaisen nimikkeen Vertex G4:llä muokattavaksi, avautuu uusi nimike ja siihen liittyvä vanha malli.

 • Jos nimikkeellä ja mallilla oli piirustus, tämä on pudonnut pois edellisillä valinnoilla.
 • Voit lisätä malliin tarvittaessa uuden ilmiasun ja tehdä malliin muutoksia, jotka näkyvät joko kaikissa tai vain valituissa ilmiasuissa.

Flow'ssa voit syöttää kopioidulle nimikkeelle tietoja CAD-komponentti-lohkossa, mm.

 • Ilmiasun numeron
 • Mittaparametrit pystyviivalla (|) erotettuna
 • Nimikkeen värinKopioi nimike siten, että myös malli kopioituu

Käytä toimintoa, kun haluat käyttää olemassa olevaa nimikettä ja sen mallia pohjana uudelle nimikkeelle ja mallille, mutta et halua kopioida nimikkeeseen liittynyttä piirustusta uuden piirustuksen pohjaksi.

(1) Etsi ja valitse nimike, jonka haluat kopioida.

(2) Valitse toiminto Nimike > Kopioi.

(3) Täytä nimikkeen ominaisuustiedot.

(4) Avaa Liitynnät lohko.

(5) Valitse mallin 

kohdalta
 Kopioi.

 • Flow valitsee samalla myös mallin kohdalta valinnan Linkitä.

(6) Perusta nimike valitsemalla toiminto OK.


Kun avaat tällaisen nimikkeen Vertex G4:llä muokattavaksi, avautuu uusi nimike ja uudelle tunnukselle kopioitu malli.

 • Jos nimikkeellä ja mallilla oli piirustus, tämä on pudonnut pois edellisillä valinnoilla.Kopioi nimike siten, että myös malli ja piirustus kopioituu

Käytä toimintoa, kun haluat käyttää olemassa olevaa nimikettä ja sen mallia sekä piirustusta pohjana uudelle nimikkeelle, mallille ja piirustukselle.

(1) Etsi ja valitse nimike, jonka haluat kopioida.

(2) Valitse toiminto Nimike > Kopioi.

(3) Täytä nimikkeen ominaisuustiedot.

(4) Avaa Liitynnät lohko.

(5) Valitse mallin 

 kohdalta
 Kopioi.

 • Flow valitsee samalla myös mallin kohdalta valinnan Linkitä.

(6) Valitse piirustuksen 

kohdalta
 Kopioi.

 • Flow valitsee samalla myös piirustuksen kohdalta valinnan Linkitä.

(7) Perusta nimike valitsemalla toiminto OK.


Kun avaat tällaisen nimikkeen Vertex G4:llä muokattavaksi, avautuu uusi nimike ja uudelle tunnukselle kopioitu malli.

 • Jos nimikkeellä ja mallilla oli piirustus, tämä on saanut myös uuden tunnuksen.Kopioi nimikerakenne
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.