Skip to main content
Skip table of contents

Kopioi nimikerakenneYleistä

Rakenteen kopiointia voidaan käyttää, kun suunnitellaan kaksi toisistaan vähän poikkeavaa tuotetta ja halutaan kopioida aikaisempi tuoterakenne uuden tuoterakenteen pohjaksi.

 • Rakenteen kopiointia voidaan käyttää myös siihen, että toimitetaan kaksi lähes samanlaista asiakaskohtaista tuotetta asiakkaalle yksilöidyillä nimiketunnuksilla.

Rakenteen kopioinnilla saat tehtyä tuoterakenteesta kopion niin, että tarvittavat osat saavat uudet tunnukset.

 • Toiminto vaatii, että on määritelty säännöt, joilla tietyille nimikkeille (piirustuksineen ja malleineen) luodaan tunnukset tunnussarjoista.
 • Tietyillä säännöillä alinimikkeiden kopiointia ei tapahdu, vaan viittaus alkuperäiseen alinimikkeeseen (piirustuksineen ja malleineen) säilyy sellaisenaan.
  • Tällaisia nimikkeitä ovat yleensä ostokomponentit ja raaka-aineet, joita ostetaan "kiloittain" tai "metreittäin".

Voit ohjata kopioidun rakenteen keräilykoriin.

 • Luo tarvittaessa uusi keräilykori, ennen rakenteen kopiointia.

Toiminnossa on kaksi eri toimintatapaa: kopiointi sääntöjen mukaisesti ja kopiointi tunnusten mukaisesti. Ensin mainitulla tavalla Flow valitsee kopioitavat nimikkeet asetuksien perusteella. Jälkimmäisellä tavalla Flow kopioi ne nimikkeet, joiden tunnus täsmää antamiisi hakuehtoihin.

Rajoitukset

 • Vaatii toimiakseen piirustusten ja mallien taustakääntäjän.
 • Käyttäjän on kuuluttava ryhmään Basic Users (tai muuhun ryhmään, jolla on käyttöoikeus Copy item structure).
 • Piirustusten ja mallien tilamalleissa on oltava yksi tila, jolla on Update in progress -ominaisuus.
 • Toiminto tukee vain objektityyppejä: Nimike, malli (G4) ja piirustus (G4).
  • Esimerkiksi tuoterakenteen nimikkeeseen liittyvä SolidWorks-malli tai dokumenttityyppinen Excel-tiedosto ei tule mukaan kopioituun rakenteeseen edes viittauksena.

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Kopio nimikerakenne

(1) Valitse  nimikerakenne joka kopioidaan

(2) Valitse toiminto Nimike > Kopioi rakenne...

 • Flow avaan keskusteluikkunan Kopioi rakenne.

(3) Täydennä vaihtoehtoisesti kentät valintanappien

 • Kopioi sääntöjen mukaisesti tai
 • Kopioi tunnusten mukaisesti alta


Tunnussarjat vaihtoehdossa Kopioi sääntöjen mukaisesti

(4.1) Syötä Nimikkeet-kenttään merkkijono, jota vastaavat nimiketunnukset Flow korvaa kopioitavista nimikkeistä.

(4.2) Valitse tunnussarja, josta Flow hakee näille uudet nimiketunnukset.

(4.3) Valitse tarvittaessa toiminto Lisää, jos haluat määritellä muita korvattavia nimiketunnuksia.

(4.4) Valitse tarvittaessa tunnussarja, jolla Flow korvaa nämä uudet nimiketunnukset

(4.5) Valitse muille kopioitaville nimikkeille tunnussarja kohdasta Oletus.


Tunnuksien muunnos vaihtoehdossa Kopioi tunnusten mukaisesti

(4.1) Syötä kenttään Hae merkkijono, jonka Flow korvaa kussakin kopioitavassa nimiketunnuksessa

(4.2) Syötä kenttään Korvaa merkkijono, jolla Flow korvaa em. nimiketunnuksen osan

Esimerkiksi: määrittämällä PROJECTBASE MYPROJECT Flow kopioi nimikkeen tunnuksella VXPROJECTBASE123456 tunnukseksi VXMYPROJECT123456


(5) Lisää tarvittaessa kopioitu nimikerakenne keräilykoriin valitsemalla 

 esivalintapainike ja sieltä keräilykorin nimi.

 • Huomaa, että tässä toiminnossa et voi tehdä uutta keräilykoria, vaan se on tehtävä ennen rakenteen kopiointia.

(6) Kopioi rakenne valitsemalla toiminto Kopioi.

 • Flow kopioi rakenteen ja näyttää syntyneen, kopioidun rakenteen.
 • Kopiointi saattaa kestää minuutteja.Kopioi nimike, jolla on liitos malliin
Lisää käyttäjä ryhmään, jolla rakenteen kopiointioikeus

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Users and Permissions > Users

(3) Valitse käyttäjä, jonka haluat lisätä ryhmään, jolla on Copy item structure oikeus.

(4) Valitse ryhmä, jolla on rakenteen kopiointioikeus, laatikosta Available Groups.

(5) Valitse toiminto 

, joka siirtää ryhmän laatikkoon Selected Groups.

(6) Valitse toiminto Save.Lisää ryhmälle oikeus rakenteen kopiointiin

Lisää käyttöoikeus Copy item structure niille käyttäjäryhmiltä, joille haluat mahdollistaa rakenteen kopioinnin.

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Users and Permissions > Groups

(3) Valitse ryhmä, jolle haluat lisätä rakenteen kopiointi-toiminnon.

(4) Valitse oikeus Copy item structure laatikosta Available Permissions.

(5) Valitse toiminto 

, joka siirtää oikeuden laatikkoon Selected Permissions.

(6) Valitse toiminto Save.

Poista ryhmältä oikeus rakenteen kopiointiin

Poista käyttöoikeus Copy item structure niiltä käyttäjäryhmiltä, joilta haluat poistaa rakenteen kopioinnin.

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Users and Permissions > Groups

(3) Valitse ryhmä, jolta haluat poistaa rakenteen kopiointi-toiminnon.

(4) Valitse oikeus Copy item structure laatikosta Selected Permissions.

(5) Valitse toiminto 

, joka siirtää oikeuden laatikkoon Available Permissions.

(6) Valitse toiminto Save.


Avainsana nimikkeille, joita ei kopioida

 • Tämä avainsana liittyy vaihtoehtoon Kopioi sääntöjen mukaisesti

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Miscellaneous > System Settings

(3) Valitse kenttään Group 

 esivalintalistalta Copy Item Structure

(4) Valitse avainsana pdm.copyitemstructure.skipitems

(5) Muokkaa kentän Property value arvoja

(6) Valitse toiminto Save.

Avainsana nimikkeille, jotka kopioidaan uusiksi nimikkeiksi

 • Tämä avainsana liittyy vaihtoehtoon Kopioi sääntöjen mukaisesti

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Miscellaneous > System Settings

(3) Valitse kenttään Group 

 esivalintalistalta Copy Item Structure

(4) Valitse avainsana pdm.copyitemstructure.codeseries

(5) Muokkaa kentän Property value arvoja

(6) Valitse toiminto Save.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.