Skip to main content
Skip table of contents

Tiedostomuunnokset

Dokumentin palautus Flow'hun käynnistää automaattisen käännösprosessin. Automaattiset käännökset varmistavat, että kaikki tiedostoformaatit ovat aina ajan tasalla.


Useat tiedostomuodot vaativat optiolisenssin ja jotkut vaativat järjestelmän mukauttamista.  Optiolisenssiä eivät vaadi rerefenssimalli, kevennetty malli eikä GLB-muoto.

Ilmaisen PDF-katseluohjelman saat asennettua kaikkille Flow'n tukemille laitteistoalustoille, joten PDF-tiedostojen katselu on ongelmatonta.


Vertex Flow'n tiedostomuunnostaulukko:


OriginaalimuotoOriginaalimuodon tiedostopääteKäännösmuoto

Käännösmuodon tiedostopääte


KääntäjäHuom.
Microsoft Office.doc, .ppt, .xls, .docx, .pptx, .xlsxPortable Document Format.pdfNeevia
Vertex-malli.vxm3D Portable Document Format.pdfVertexG4
Vertex-malli

.vxm

ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data.stepVertexG4
Vertex-malli .vxmStandard ACIS Text .sat VertexG4
Vertex-malli.vxmIndustry Foundation Classes.ifcVertexG4
Vertex-malli.vxmGraphics Language Transmission Format (binary form).glbVertexG4
Vertex-malli.vxmKevennetty Vertex-malli(filename).vxm

Vertex-piirustus .vxpPortable Document Format.pdfVertexG4

Mahdollistaa myös erikielisten PDF-tiedostojen tuottamisen sekä PDF-varaosa ja -valmistuskirjan tuottamisen.

Vertex-piirustus .vxpAutoCAD-piirustus.dwgVertexG4Ei tue monisivuisia piirustuksia.
Vertex-piirustus .vxpAutoCAD-piirustus.dxfVertexG4Ei tue monisivuisia piirustuksia.
Vertex-piirustus .vxpScalable Vector Graphics (Solidworks).svgVertexG4Ei tue monisivuisia piirustuksia.
AutoCAD-piirustus .dwgPortable Document Format.pdfVertexG4
AutoCAD-piirustus.dwgAutoCAD-piirustus.dxfVertexG4
AutoCAD-piirustus.dwgScalable Vector Graphics (Soliworks).svgVertexG4
AutoCAD-piirustus.dxfPortable Document Format.pdfVertexG4
AutoCAD-piirustus.dxfScalable Vector Graphics (Solidworks).svgVertexG4
Industry Foundation Classes.ifcVertex-malli.vxmVertexG4
Industry Foundation Classes.ifc3D Portable Document Format.pdfVertexG4
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data.stepVertex-malli.vxmVertexG4
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data.step3D Portable Document Format.pdfVertexG4
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data.stepKevennetty Vertex-malli(filename).vxmVertexG4
SolidWorks-malli

.sldprt

Kevennetty Vertex-malli(filename).vxmVertexG4Vain jos SolidWorks-mallin rinnalla palautetaan Flow'hun STEP-formaatti
Palautettaessa piirustus tai malli G4:stä Flow'hun tiedostoformaatit syntyvät automaattisesti tai valinnan mukaisesti 


Vertex-piirustusten palautuksen yhteydessä tiedostomuunnokset syntyvät automaattisesti.

Vertex-mallien tiedostomuunnokset valitaan G4:n palautusikkunassa, josta valinnat tallentuvat mallin objektikortille Flow'hun. Muutoksia valintoihin voi tehdä myös Flow'n mallikortilla, jolloin tiedostot syntyvät heti muutoksen jälkeen. 

Kevennetyn STEP- tai SAT-mallitiedoston yhteydessä Flow luo samalla kevennetyn Vertex-mallin.Piirustuksen tiedostomuunnokset

2DLuodaan ainaLuodaan valinnan mukaisesti
PDFX
PDF englanninkielinenX
PDF varaosaX
SVGX
DXFX
DWG X

Mallin tiedostomuunnokset

3DLuodaan ainaLuodaan valinnan mukaisesti
PDFX (oletus)
IFC*X
STEP*X
SAT*X
Referenssimalli*X (kokoonpanosta)
Kevennetty malli*X
Kevennetyn mallin STEP*X
Kevennetyn mallin SAT*X
GLB*X


*) Avainsanalla pdm.autogenerate.model.default.conversions voidaan laajentaa automatiikkaa; luoda esimerkiksi STEP- ja GLB-tiedosto automaattisesti kaikista Vertex-malleista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.