Skip to main content
Skip table of contents

Tee PDF-kirja nimikerakenteestaYleistä

Toiminnolla voit kerätä nimikerakenteesta PDF-kirjaksi erilaisia osaluetteloita, esimerkiksi varaosakirjan tai valmistuksen osaluettelon tai voit kerätä rakenteeseen liittyvät dokumentit PDF-tiedostoksi.


Voit kerätä PDF-kirjan vain nimikkeen uusimmasta revisiosta.

PDF-kirjaan kerätään Piirustus-, Piirustus (muu)-, Piirustus (SW)- ja Dokumentti-tyyppisten objektien katselutiedostojen lisäksi myös PDF-muotoiset päätiedostot, jos ne ovat Dokumentti- tai Piirustus (muu) -tyyppisiä. Tämä täsmennys on tehty versioon Flow 24.0.4.

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Tee PDF-kirja

(1) Valitse nimike, jonka rakenteesta haluta tehdä PDF-kirjan.

(2) Valitse toiminto Nimike > Nimikerakenne > PDF-kirja.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tee PDF-kirja, jossa on kolme lohkoa.
 • Keskusteluikkunassa on valittuna välilehti Tee PDF-kirja.

(3) Valitse tarvittaessa:

 •  Varaosakirja
 •  Kulutusosakirja


(4) Valitse XML-pohja, joka määrittelee PDF-kirjan muodon.

(5) Valitse sisältökieli.

 • Oletuskieli tai englanti.
 • Valinta englanti edellyttää, että PDF-katselutiedostojen joukossa on englanninkielinen vastine. Sama koskee muita kieliä.

(6) Valitse sivusuunta.

 •  Vaakasuunta
 •  Pystysuunta

(7) Syötä tai valitse tarvittaessa hakuehdot, joiden perusteella nimikerakenteesta valitaan PDF-kirjaan tuleva aineisto.

 • Älä syötä tai valitse hakuehtoja, jos haluat PDF-kirjan esittelevän koko rakenteen.

(8) Valitse tarvittavat lisävalinnat.

(9) Valitse toiminto Tee.

 • Flow tekee PDF-kirjan ja kertoo mahdolliset varoitukset.Avaa PDF-kirja katseltavaksi

(1) Napsauta linkkiä avaa tästä: tunnus.pdf

(2) Napsauta tarvittaessa tietostoa selaimen download-osiosta.

 • Windows avaa sen ohjelmalla, johon tiedostopääte .pdf on kytketty (esim. Adobe Acrobat Reader).


Kerää rakenteen dokumentit

(1) Valitse nimike, jonka rakenteesta haluta tehdä PDF-kirjan.

(2) Valitse toiminto Nimike > Nimikerakenne > PDF-kirja.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tee PDF-kirja, jossa on kolme lohkoa.
 • Keskusteluikkunassa on valittuna välilehti Tee PDF-kirja.

(3) Valitse välilehti Kerää rakenteen dokumentit.

(4) Valitse sivusuunta tai sivusuunnat.

(5) Valitse paperikoot.

(6) Valitse sisältökieli.

(7) Syötä tai valitse tarvittaessa hakuehdot, joiden perusteella nimikerakenteesta kerätään dokumentit.

 • Älä syötä tai valitse hakuehtoja, jos haluat kerätä kaikki rakenteen dokumentit.

(8) Valitse tarvittavat lisävalinnat.

(9) Valitse toiminto Tee.

 • Flow tekee PDF-tiedoston ja lisää sen selaimen download-osioon. 
 • Katso download-osioita: Huomioita selaimista.Pääkäyttäjä voi luoda tarpeen mukaan uusia PDF-kirjan tekemistä ohjaavia XML-pohjatiedostoja.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.