Skip to main content
Skip table of contents

Tee varaosakirjaYleistä

Varaosakirja on yksi PDF-kirjan vaihtoehdoista.

Tässä ohjeessa on varaosakirjaan liittyviä huomioita.


Tee varaosakirja

(1) Valitse nimike, jonka rakenteesta haluta tehdä PDF-kirjan.

(2) Valitse toiminto Nimike > Nimikerakenne > PDF-kirja.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tee PDF-kirja, jossa on kolme lohkoa: Tee PDF-kirja, Hakuehdot ja Lisävalinnat.
 • Keskusteluikkunassa on valittuna välilehti Tee PDF-kirja.

(3) Valitse joko:

 •  Varaosakirja
 •  Kulutusosakirja

(4) Valitse XML-pohja, joka määrittelee PDF-kirjan muodon, esimerkiksi:

 • Varaosakirja (työrakenne, en)
 • Varaosakirja (työrakenne, osaluettelosivulla)
 • Varaosakirja (työrakenne)

(5) Tee muut valinnat. Katso tarkemmin Tee PDF-kirja nimikerakenteesta

 • Huomaa valinta Monista kuva, jos osaluettelo jakautuu usealle sivulle.
  • Varaosakirjasta saa paremmin luettavan, jos kaikilla aukeamilla esim. kuva näkyy vasemmalla ja luettelo oikealla.


Määritä osaluettelorivien lukumäärä per sivu

Osaluettelorivien lukumäärä on oletusarvoisesti A4-vaakalomakkeella 28 ja pystylomakkeelle 40.

Niistä voidaan poiketa, jos XML-pohjaan lisätään avainsanat ja niille arvot:

 • maxrowstopage_landscape="28"
 • maxrowstopage_portrait="40"Määritä PDF-kirjan sisällysluetteloon parillinen sivujen määrä

Vaatimus sisällysluettelon parillisten sivujen lukumäärästä liittyy kuvallisten osaluetteloiden (varaosakirjojen) tulostamiseen, jotta kuva ja siihen liittyvä osaluettelo saadaan samalla PDF-kirjan aukeamalle.

Lisää XML-pohjaan asetukset:

 • index_maxrowstopage_landscape
 • index_maxrowstopage_portrait

Tällöin Flow lisää tyhjän sivun sisällysluettelon perään, jos sisällysluettelosivuja on pariton määrä.Estä päänimikkeen tulostuminen varaosakirjaan

Päänimikkeenä olevasta koneesta tai laiteesta ei aina ole varaosakuvaa eikä sen osaluetteloa haluta myöskään aina esitellä varaosakirjassa.

 • Varaosakirja-toiminnollisuuden kannalta päänimike pitää kuitenkin merkitä varaosa-valintaruudulla, jotta sen alla olevat varaosat kerätään varaosaluetteloon.
 • Päänimikkeen kuvan tulostuminen voidaan estää XML-pohjan avainsanalla defrootitem.

Pyydä tarvittaessa Vertex Systems Oy:n asiantuntijoilta PDF-kirjan ohjaustiedostoa käsittelevä dokumentti nro 040488.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.