Skip to main content
Skip table of contents

Kanava

 Eng: Duct

Käyttötarkoitus

Kanavaobjekti on nimike, jonka ominaisuudet (metadata) poikkeavat niin paljon yleisestä nimikkeestä, että sillä on oma nimikkeelle rinnakkainen objektityyppi.

Muutoin Kanavaa koskevat samat määritykset, kuin nimikettä. Katso Nimike

Kanavanimikettä käytetään laitossuunnittelusovelluksessa Vertex G4Plant.


Toiminnot

Kanavanimikkeellä on saman toiminnot kuin nimikkeellä.Työkalut

Kanavanimikettä koskevat saman työkalut kuin nimikettä.


Käyttötarkoitus

Kanavaobjekti on nimike, jonka ominaisuudet (metadata) poikkeavat niin paljon yleisestä nimikkeestä, että sillä on oma nimikkeelle rinnakkainen objektityyppi.

Muutoin Kanavaa koskevat samat määritykset, kuin nimikettä. Katso Nimike

Kanavanimikettä käytetään laitossuunnittelusovelluksessa Vertex G4Plant.

Tällä sivulla

Toiminnot

Kanavanimikkeellä on saman toiminnot kuin nimikkeellä.


Työkalut

Kanavanimikettä koskevat saman työkalut kuin nimikettä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.