Skip to main content
Skip table of contents

KäyttöoikeudetYleistä

Käyttöoikeudet määrittävät, mitä käyttäjä voi kullekin objektille tehdä.

  • Oikeudet ovat käyttäjäryhmäkohtaisia eli niitä ei anneta suoraan käyttäjälle vaan käyttäjäryhmälle.
  • Käyttäjä voi kuulua useaan käyttäjäryhmään.

Käyttäjän oikeudet riippuvat käyttäjäryhmien lisäksi hänelle hankitusta lisenssityypistä.

  • Lisenssityyppejä ovat esimerkiksi Viewer, joka mahdollistaa vain objektien hakemisen ja katselun tai Creator, joka mahdollistaa lisäksi objektien luomisen ja muokkaamisen.

Objektin oikeudet määritetään oikeustaulukon avulla. Oikeussäännöillä määritetään, minkä oikeustaulukon kukin objekti saa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.