Skip to main content
Skip table of contents

Objektin oikeussivuYleistä

Tarvittavat oikeudet

 • Tarvitset Lue meta -oikeuden objektiin, jotta näet sen oikeussivun.
 • Tarvitset kaikki-oikeuden objektiin, jotta pääset muokkaamaan objektin oikeustaulukkoa.
 • Pääsääntöisesti oikeustaulun muokkausta ei sinun tarvitse tehdä, koska objektin oikeudet määräytyvät oikeussääntöjen mukaisesti. Poikkeuksen tästä tekee projektin tai kokoonpanon oikeuksien periyttäminen.

Oikeuksista yleisesti: Käyttöoikeudet


Katso objektin oikeuksia

(1) Valitse toiminto Objekti > Oikeudet (Jossa Objekti on esim. Projekti, Tuote, Asiakas, Nimike, Dokumentti, Malli, Piirustus jne.)

 • Flow avaa objektin oikeustaulukon, jos sinulla on vähintään Lue meta-oikeudet.

Käyttöoikeudet-sivu koostuu kolmesta oikeustaulukosta, jotka ovat

 • Ryhmäkohtaiset käyttöoikeudet
  • Noudattavat oletuksena oikeussääntöä.
  • Voidaan määritellä objektille yksilöllisesti.
 • Perityt käyttöoikeudet
  • Jos perityt käyttöoikeudet on sallittu, oikeudet seuraavat projekti- tai nimikerakenteessa ylempänä olevalle objektille annettuja oikeuksia
 • Muut käyttöoikeudet.
  • Muut käyttöoikeudet määräytyvät automaattisesti, niihin et voi vaikuttaa.

Kuvan esimerkin nimikkeen VX000125 oikeuksista:

 • Ryhmäkohtaiset oikeudet määräytyvät oikeussäännöstä, joka antaa järjestelmänhoitajille, johdolle, suunnittelulle ja talousryhmälle taulukon mukaiset oikeudet.
 • Sen lisäksi nimike perii projektiltaan ja päänimikkeeltään VX000300 oikeuksia (keskimmäinen taulukko). Oikeuksia saavat kuvan mukaisesti ah-valmistus, projekti- ja suunnitteluryhmä.
 • Objektin perustajalle tulee lisäksi aina kirjoitusoikeus (alin taulukko)


Salli periytyvät hierakkiset oikeudetMuokkaa objektin oikeuksia (esim. oikeuksien periyttäminen)

Jos haluat periyttää hierarkkiset oikeudet tai muusta syystä tehdä muutoksen oikeussäännön määrittelemiin oikeuksiin, valitse Muokatut oikeudet.

(1) Valitse Objekti > Oikeudet (Jossa Objekti on Projekti, Asiakas, Dokumentti, Nimike, Malli, Piirustus jne.)

(2) Valitse Muokatut oikeudet.

(3) Valitse oikeustaso kullekin ryhmälle.

(4) Tallenna objektin oikeustaulukko, valitsemalla toiminto OK.Lisää objektille oikeuksia

(1) Valitse Objekti > Oikeudet (Jossa Objekti on Projekti, Asiakas, Dokumentti, Nimike, Malli, Piirustus jne.)

(2) Valitse Muokatut oikeudet.

(3) Valitse ryhmä, jolle haluat antaa oikeussäännön perusteella jotain oikeuksia

 • Napsauta esivalintapainiketta 
   kentässä Uusi ryhmä.
 • Flow avaa listan ryhmistä.
 • Valitse ryhmä.

(4) Valitse toiminto Lisää.

 • Flow lisää taulukkoon ryhmän, jolla ei ole mitään oikeuksia.

(5) Valitse oikeustaso.

 • Katso Oikeustaulukko.
 • Järjestelmänhoitajaryhmälle valitaan kaikki oikeudet (admin).

(6) Valitse toiminto Suorita.

 • Ryhmä ja sille annettu oikeus tallentuvat.

(7) Toista tarvittaessa vaiheet 3 ... 6, kunnes kaikki tarvittavat ryhmät on lisätty oikeustaulukkoon.

(8) Tallenna objektin oikeustaulukko, valitsemalla toiminto OK.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.