Skip to main content
Skip table of contents

Oikeustaulukko

Yleistä

Tällä sivulla kuvataan erilaisten oikeuksien merkitys.

Käyttöoikeudet määrittävät, mitä käyttäjä voi kullekin objektille tehdä.

 • Oikeudet ovat käyttäjäryhmäkohtaisia eli niitä ei anneta suoraan käyttäjälle vaan käyttäjäryhmälle.
 • Käyttäjä voi kuulua useaan käyttäjäryhmään.

Käyttäjän oikeudet riippuvat käyttäjäryhmien lisäksi hänelle hankitusta lisenssityypistä.

 • Lisenssityyppejä ovat esimerkiksi Viewer, joka mahdollistaa vain objektien hakemisen ja katselun tai Creator, joka mahdollistaa lisäksi objektien luomisen ja muokkaamisen.

Oikeuksista yleisesti: Käyttöoikeudet


Oikeuksien tasot

Eri käyttäjäryhmillä voi olla eri tasoisia oikeuksia samaan objektiin.

 • Jos käyttäjä kuuluu useampaan käyttäjäryhmään, oikeus määräytyy vahvemman oikeuden mukaan.
 • Tämän lisäksi objektin tekijällä on aina kirjoitusoikeudet perustamaansa objektiin. Alla on esitetty oikeudet merkityksineen.

 • Oikeudet on lueteltu heikoimmasta vahvempaan.
 • Vahvempi oikeus sisältää heikomman.

Oikeuden nimi

Käyttäjä saa...
katsella objektin attribuutti- eli ominaisuustietojaladata ja avata katselutiedostonladata ja avata primääritiedoston, tehdä liitynnän (*) ja katsella oikeuksiamuuttaa ominaisuustietoja ja tiedostoja (varaus ja palautus)muokata
projektiorganisaatiota
muokata oikeustaulukkoa
LUE META            (tick)

            (error)

            (error)            (error) (error)            (error)

KATSELU

            (tick)            (tick)            (error)            (error)(error)            (error)
LUKU            (tick)            (tick)            (tick)*            (error)(error)            (error)
KIRJOITUS            (tick)            (tick)            (tick)            (tick)(error)            (error)
KAIKKI            (tick)            (tick)            (tick)            (tick) (tick)            (tick)

*) Avainsanan permission.read.includes.conn arvolla false voit määrittää oikeudet niin, että liityntöjen hallintaan vaaditaan kirjoitusoikeus lukuoikeuden sijaan.


Oikeustaulukko

Yksinkertaisimmillaan oikeustaulukko on taulukko, jonka rivit kuvaavat käyttäjäryhmiä.

 • Oikeustasot ovat sarakkeina vahvuusjärjestyksessä vasemmalta oikealle.
 • Oikeustaulukossa oikeuksia annetaan, niitä ei oteta pois.
 • Lähtökohtaisesti ryhmällä ei ole mitään oikeuksia: Jos käyttäjäryhmän nimi puuttuu oikeustaulukosta, ryhmällä ei ole lainkaan oikeutta objektiin.

Objektiin voi liittyä useitakin oikeustaulukkoja. Näet ne objektin oikeussivulla

Esimerkki:

 • Kuvan oikeustaulukossa on järjestelmänhoitajilla kaikki oikeudet, myyntiryhmällä lukuoikeudet ja suunnittelijoilla kirjoitusoikeudet.


Katso, millaiset oikeudet henkilöillä vähintään on

(1) Valitse objekti.

(2) Valitse toiminto Objekti > Oikeudet (jossa Objekti on esim. Projekti, Asiakas, Dokumentti, Nimike, Malli, Piirustus, jne.)

 • Flow avaa keskusteluikkunan Käyttöoikeudet: Objekti, XYZ (Jossa XYZ on objektin tunnus).

(3) Vie kohdistin oikeuden päälle. (Kuvassa kohdistin viety sanan Luku päälle.)

 • Flow avaa tietolaatikon, jossa on lueteltu niiden henkilöiden nimi, joilla on vähintään tämä oikeus.


Katso, ketkä kuuluvat ryhmään, jolla on oikeuksia objektiin

(1) Valitse objekti.

(2) Valitse toiminto Objekti > Oikeudet 

 • Flow avaa keskusteluikkunan Käyttöoikeudet: Objekti, XYZ 

(3) Vie kohdistin ryhmän päälle. (Kuvassa kohdistin viety sanan suunnittelu päälle.)

 • Flow avaa tietolaatikon, jossa on lueteltu ryhmään kuuluvien henkilöiden nimet.


Esimerkki:

 • Henkilöt, joilla on vähintään valittu oikeus.
 • Henkilöt, jotka kuuluvat ryhmään.


Esimerkki mallin käyttöoikeuksista

Mallin 10040 oikeudet määritellään käyttöoikeussäännössä "Valmiit (SIS)" eli mallilla 10040 ei ole yksilöllistä oikeustaulukkoa.


Mallille sallitaan hierarkkisesti periytyvät käyttöoikeudet


Alimmassa Muissa käyttöoikeudet -taulukossa on kerrottu, että mallin perustajalla on aina kirjoitusoikeudet objektiin riippumatta siitä, kuuluuko hän System administrator- tai Product Development -ryhmiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.