Skip to main content
Skip table of contents

Projektikohtaiset roolit ja oikeudetYleistä

Projektikohtaisilla rooleilla ja niiden käyttöoikeuksilla saat periytettyä oikeudet projektiin liittyvän dokumentaation, myös nimikerakenteeseen.

  • Projektin sidosryhmät saavat oikeuksia, mutta roolit poikkeavat Flow'n muista ryhmistä siinä, että rooliryhmän jäseniä ei ole ennalta nimetty: Kullekin projektille saadaan määritettyä omat roolitukset.
  • Esimerkiksi projektipäällikön oikeudet voidaan pitää vakioina, mutta henkilö vaihtuu projektikohtaisesti.

Projektikohtaisten roolien oikeuksien periyttäminen toimii ainoastaan niillä nimikkeillä ja dokumenteilla, jotka liittyvät vain yhteen projektiin.

Oikeuksista yleisesti: Käyttöoikeudet


Määritä roolit

Rooloit voi määrittää vain pääkäyttäjä.

(1) Valitse käyttäjävalikon toiminto Portaali.

(2) Valitse System Administration > Users and Permissions > Roles.

(3) Luo uusi rooli valitsemalla toiminto New.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Create Role.

(4) Hyväksy tai syötä roolin sisäinen tunnus kentässä Role ID (kuvassa ROLE_1).

(5) Syötä roolin selväkielinen nimi kenttään Name..

(6) Syötä roolin kuvaus kenttään Description.

(7) Syötä roolien järjestys kenttään Order.

  • Roolin näkyvät käyttöliittymässä tämän kentän mukaisessa järjestyksessä.

(8) Tallenna roolin tiedot valitsemalla toiminto Save.


Määritä projektin roolit


Tarvitset Kaikki-oikeuden projektille, jotta voit muokata projektiorganisaatiota.


(1) Valitse projekti.

(2) Avaa tarvittaessa Projektiorganisaatio-lohko.

(3) Napsauta roolin kenttää, esim. Projektipäällikkö.

  • Flow avaa listan valittavissa olevista käyttäjistä.

(4) Valitse projektipäällikkö lohkosta Valittavissa olevat käyttäjät.

(5) Siirrä käyttäjä lohkoon Valitut käyttäjät napsauttamalla painiketta 

(6) Lisää tarvittava roolitus toistamalla vaiheet 3 ... 5

Määritä roolien oikeudet

Projektin oikeussivulla pääset määrittämään niiden roolien oikeuksia, joille olet lisännyt henkilöitä projektikortilla (tai jotka on määritetty oikeussäännöillä).
Määritä aliprojektille omat roolit

Aliprojekti perii oletuksena projektin projektiorganisaation.

  • Voit määrittää aliprojektille myös oman organisaation painikkeella Luo oma organisaatio.


Palauta aliprojektille pääprojektin roolit

Voit palauttaa aliprojektille alkuperäisen organisaation painikkeella Käytä pääprojektin organisaatiota.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.