Skip to main content
Skip table of contents

Revisioiden näkyvyys objektin tilan mukaanYleistä

Objektin eri revisioiden näkyvyyttä voidaan rajoittaa myös tila- ja ryhmäkohtaisesti.

 • Käyttäjä voidaan liittää esimerkiksi alihankkijan roolissa ryhmään, joka näkee vain viimeisimmät hyväksytyt objektit.
 • Lisäksi: mallien ja piirustusten näkyvyyttä voidaan ohjata nimikkeen tilan mukaan.
  • Tällöin valmistajan edustaja pääsee katsomaan tietyn rakenteen malleja ja piirustuksia, kunhan niihin liittyvän nimikkeen tila on valmis tai hyväksytty, vaikka piirustukset ja mallit olisivat jossain muussa tilassa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hierarkkisten oikeuksien yhteydessä.


Toiminto vaatii pääkäyttäjän oikeudet

Oikeuksista yleisesti: Käyttöoikeudet


Rajoitus:

Käyttäjällä voi olla vain yksi näkyvyyssääntö.

 • Saat siis liittää käyttäjän vain yhteen näkyvyyssäännöissä määriteltyyn ryhmään.
 • Et voi myöskään määritellä samaa ryhmää kahteen näkyvyyssääntöön.

Revisioiden näkyvyys tilan mukaan -ominaisuus poikkeaa käyttöoikeuksista revisiokohtaisuuden osalta:

 • Flow hakee käyttäjälle viimeisimmän tälle näkyvän revision, eikä aina uusinta.


Määritä revisioiden näkyvyys

(1) Valitse käyttäjävalikon toiminto Portaali.

(2) Valitse System Administration > Users and Permissions > Revision Visibility by State.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Revision Visibility by State ja listaa käyttöoikeussäännöt.

(3) Luo uusi sääntö valitsemalla toiminto New.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Rule for Revision Visibility by State.

(4) Syötä säännön nimi kenttään Revision Visibility Rule Name.

(5) Syötä säännön kuvaus kenttään Description.

(6) Syötä säännön järjestysnumero kenttään Order.

 • Säännöt tulkitaan numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

(8) Siirrä ne ryhmät sarakkeeseen Selected Groups, joita sääntö koskee.

 • Valitse objektityyppi sarakkeesta Available Groups.
 • Napsauta siirtopainiketta 

(9) Siirrä tarvittaessa ne ryhmät sarakkeeseen Available Groups, joita sääntö ei koske.

 • Valitse objektityyppi sarakkeesta Selected Groups.
 • Napsauta siirtopainiketta 
   

(10) Siirrä ne objektityypit sarakkeeseen Selected Types, joita sääntö koskee.

 • Valitse objektityyppi sarakkeesta Selected Types.
 • Napsauta siirtopainiketta 

(11) Siirrä ne objektityypit sarakkeeseen Available Types, joita sääntö ei koske.

 • Valitse objektityyppi sarakkeesta Selected Types.
 • Napsauta siirtopainiketta 

(12) Valitse tila, jota sääntö koskee lohkossa States of Object Revisions.

(13) Valitse tarvittaessa 

State of Drawing and Model is read from connected Item

 • Mikäli valintaruutu on valittuna, käyttäjät näkevät myös ne piirustukset ja mallit, jotka liittyvät hyväksyttyyn nimikkeeseen.
 • Liittyvän nimikkeen tila vaikuttaa piirustuksen ja mallin näkyvyyteen vain, jos piirustukseen tai malliin liittyy ainoastaan yksi nimike.
 • Valinta vaikuttaa kaikissa säännöissä.

(14) Tallenna sääntö valitsemalla toiminto Save.

Tässä esimerkissä näkyvyyssääntö Alihankkija on määritelty seuraavasti:

 • Ah-valmistus -ryhmään kuuluvat käyttäjät näkevät vain piirustukset, mallit, dokumentit ja nimikkeet, joiden tila on Hyväksytty.
 • Koska State of Drawing and Model is read from connected Item on valittu, em. käyttäjät näkevät myös ne piirustukset ja mallit, jotka liittyvät hyväksyttyyn nimikkeeseen.
 • Jos uusin revisio ei ole Hyväksytty-tilassa, Flow näyttää viimeisimmän Hyväksytty-tilaisen revision. Jos esimerkiksi nimikkeellä on revisiot 0,1 ja 2, mutta vain revisio 1 on Hyväksytty, Flow näyttää revision 1.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.