Skip to main content
Skip table of contents

Nimike

 Eng: Item

Käyttötarkoitus

Nimike yksilöi esimerkiksi tuotteen, tuotteen osan tai komponentin, materiaalin tai palvelun yksikäsitteisesti.

  • Nimikkeen tunnus on yksilöivä tunniste, jonka avulla nimike voidaan erottaa muista nimikkeistä.
  • Tuotetiedonhallinta perustuu hyvin rakennetun ja hallitun nimikkeistön varaan.

Nimikkeistöä hallitaan usein pääasiassa tuotetiedonhallintajärjestelmässä, mutta nimikkeitä tarvitaan myös toiminnanohjauksessa (ERP) sekä jälkimarkkinoinnin järjestelmissä. Tämän vuoksi hyvin rakennettu ja hallittu nimikkeistö toimii perustana tehokkaalle jälkimarkkinoinnille, valmistus- ja suunnitteluverkoston väliselle kommunikaatiolle sekä materiaalinhallinnalle.

Pääsääntöisesti nimikkeet luokitellaan kolmeen pääryhmään:

  •      Ostettavat
  •      Valmistettavat
  •      Myytävät (tuotteet)

Nimikerakenne

Nimikerakenne syntyy nimikkeiden välisten liitosten avulla.

  • Osamallilla on nimike, joka kuvaa osaa. Osamallin rakenteena on nimike, joka kuvaa osaan käytetyn raaka-aineen (materiaalinimike).
  • Kokoonpanonimike on hierarkkinen, ja se koostuu kokoonpanon alikokoonpanoista, osista ja osien sisältämistä materiaalinimikkeistä.
  • Katso: Tuoterakenteet
  • Tuoterakenteeseen voidaan liittää monipuolisesti tietoja. Katso Tuoterakenteen välilehtien kentät.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Tuoteobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Nimikkeisiin liittyvät ohjeet

Nimikerakenteesta käytetään myös nimeä tuoterakenne.

Nimike- eli tuoterakennetta voidaan muokata Flow'ssa tai CAD-ohjelmissa.

Nimikerakenteisiin liittyvät tulosteet

Työkalut

Voit etsiä ne nimikerakenteet, joissa nimikettä on käytetty

Lisää nimikkeeseen liittyville dokumenteille objekteille liityntä nimikeobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.