Skip to main content
Skip table of contents

Komponenttigeometrian liittäminen komponenttinimikkeille

Tilanne, jossa komponenttinimikkeet ovat tallennettuina Flow'hun, mutta liityntä komponenttimalleihin puuttuu.  Ks. Komponentti- ja profiiligeometriat.

Esimerkkiaineisto sisältää:

 • G4 komponenttikirjaston mallit ominaisuustietoineen. Lataa tiedosto komponenttimallit.zip
  • komponenttimallit.xls
  • FILES -kansiossa mallitiedostot
 • G4 komponenttikirjaston nimiketiedostot. Lataa tiedosto kiinnittimet.zip
  • aluslaatat.xls
  • lautasjouset.xls
  • mutterit.xls
  • niitit.xls
  • ruuvit.xls
  • sokat.xls
  • uratapit.xls


Tuo komponenttimallit Flow'hun

Lataa pakattu liitetiedosto komponenttimallit.xls.  Pakattu tiedosto sisältää mallien ominaisuustiedot sekä mallitiedostot. 

Pura tiedosto ja tarkista Excel taulukosta mallitiedostot. Muuta esim. luokitesarake vastaamaan määrittelemäänne luokitetta.

Sisältö:

OBJCODE:  Nimikkeen tunnus

PDMOBJECTTYPEID ja BASEJCLASS: Vakiokentät, älä muuta

DESCR: Kuvaus

DESCR2_FI: Kuvauksen tarkennus

CLASSIFICATION: Luokite

 • Luokitteen on oltava olemassa Flow'ssa ennen tietojen tuontia.  Muuta luokite vastaamaan käyttämäänne luokitetta.

FILENAME: Mallin tiedostonimi

PREVIEWIMAGENAME: Mallin pikakuvake

NOUPDATE: Vakiotieto, älä muuta

Voit Excel-tuonnissa merkitä mallit hyväksytyiksi lisäämällä taulukkoon STATENAME-sarakkeen.  Hyväksynnän voi toki tehdä myöhemmin myös keräilykorin kautta.


Tuo pakattu tiedosto Flow'hun.

Avaa selain > Valitse Arkistot > Työkalut > Tuonti


Vie komponenttien nimikedata Exceliin

Valitse esim. luokitteen perusteella nimikkeet > Vie keräilykoriin > Vie Exceliin

Tarkoituksena on päivittää liittyvä komponenttimalli nimikkeille sekä lisätä nimikkeelle tarvittavat mittatiedot, nimikkeiden tietoja ei tarvitse muuttaa.  Poista siis tarpeettomat kentät. Voit toki halutessasi päivittää myös nimiketietoja.  Esimerkkiaineisto sisältää Vertex toimitusympäristössä oleville nimikkeille määritellyt tiedot, mm. tunnus, yksikkö, materiaali yms. 

Esimerkkiaineiston:

OBJCODE:  Nimikkeen tunnus

PDMOBJECTTYPEID ja BASEJCLASS: Vakiokentät, älä muuta

DESCR: Kuvaus

DESCR2_FI: Kuvauksen tarkennus

UNIT: Yksikkö

SPEC: Materiaali

CLASSIFICATION: Luokite

STANDARD: Standardi

COMPONENT_PARAMETERS: Tähän lisätään  nimikkeen mittatiedot

 • Katso mallia esimerkkiaineistosta aluslaatat.xls, ruuvit.xls...

MODEL.DEFAULT.LINK_BYCODE: Komponenttimallin tunnus

 • Katso mallia esimerkkiaineiston tiedostosta komponenttimallit.xls


Täydennä omaan Excel-taulukkoosi  COMPONENT_PARAMETERS ja MODEL.DEFAULT.LINK_BYCODE#EXTVCID.  Käytä avuksesi esimerkkiaineistoa.


Päivitä nimikedata Flow'hun

Tuo päivitetty Excel-tiedosto Flow'hun.

Avaa selain > Valitse Arkistot > Työkalut > Tuonti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.