Skip to main content
Skip table of contents

Flow siirtää ERPiin myös muita nimikkeitä siirron aikana

🤔 Tilanne:

Flow'sta nimikkeitä siirrettäessä, siirtää Flow myös muita nimikkeitä samalla. ERPiin siirtyvät ne nimikkeet, joissa varsinainen siirrettävä nimike on rakenteen osana. Tämä toimenpide halutaan estää.

🌱 Ratkaisu:

HUOM: Kyseessä on ominaisuus, jota jotkut yritykset käyttävät ja jotkut taas eivät. Avainsanan asetuksella ratkaistaan onko tämä ominaisuus käytössä vai ei.

Tälle toiminnallisuudelle löytyy asetus Flow’n Portaalista System Settingistä.

Tällä asetuksella saadaan siirto estettyä:

pdm.export.no.whereusedcheck=true

📎 Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.