Skip to main content
Skip table of contents

Missä käytössä -toimintoYleistä

Toiminnon avulla voit selvittää, missä eri kokoonpanoissa valittua nimikettä on käytetty.

 • Tarvittaessa voit myös muokata nimikkeen lukumääriä valituista rakenteista.
 • Voit myös vaihtaa nimikkeen tilalle korvaavan nimikkeen valituista rakenteista.
 • Voit myös poistaa nimikkeen valituista rakenteista.

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Etsi rakenteet, joissa nimike on käytössä

(1) Valitse nimike, jonka esiintyvyyttä haluat tutkia.

(2) Valitse toiminto Työkalut > Missä käytössä.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Missä käytössä?

(3) Valitse haluatko etsiä kaikki rakenteet, jossa nimikettä on käytetty, vai vain ne rakenteet, joissa nimikkeen uusinta revisiota on käytetty.

 •  Tunnuskohtaisesti = Kaikki rakenteet, joissa nimikettä on käytetty, etsitään tai
 •  Revisiolla X = Ne rakenteet, joissa nimikkeen revisiota X on käytetty, etsitään.

(4) Valitse etsittävät rakenteet.

 •  Työrakenteet = Etsitään nimikettä kaikista muista rakenteista, mutta ei yksilörakenteista tai
 •  Yksilörakenteet = Etsitään nimikettä vain yksilörakenteista.

(5) Valitse rakennetasot.

 • Oletusvalinta - (viiva) tarkoittaa, että raportti tehdään kaikista rakennetasoista.

(6) Valitse näytetäänkö hakutuloksissa:

 •  Vain viimeisin revisio löydetystä rakenteesta vai kaikki revisiot.
 •  Vain pääkokoonpanon nimike, vai koko rakenne.
  • Jos rakenteita on paljon, kannattaa valita tämä, jotta listasta ei tule kohtuuttoman pitkä.
 •  Piilotetaanko konfiguroidut nimikkeet vai ei.
  • Liittyy Vertex Flow'n konfiguraattoriin.
  • Jos konfiguraattoria ei ole käytössä, valinnalla ei ole merkitystä.
 •  Käytöstä poistetut rakenteet.
 •  Roskakorissa olevat (poistettavaksi aiotut) rakenteet.

(7) Valitse tarvittaessa hakutulosten järjestys.

 • Valitse Järjestä-kentän 
   esivalintapainike.
 • Valitse listalta järjestys, esimerkiksi Tunnuksen mukaan, nouseva tai Muokkauspäivämäärän mukaan, vanhin ensin.


(8) Valitse toiminto OK.

 • Flow listaa rakenteet.
 • Listalla näkyvät ne rakenteen oksat, joissa haettava nimike on.
 • Tulossivulla jokainen eri käyttötapaus näytetään omassa taulukossaan. Taulukossa voi olla missä käytössä -haun alaista nimikettä yksi tai useampi ilmentymä omalla osanumerollaan (itsenäinen rivi osaluettelossa).

Vie hakutulokset Exceliin

Voit tarvittaessa viedä hakutulokset Exceliin, ja jakaa tiedon niille, jotka eivät käytä Flow'ta.

(1) Valitse listauksen alta toiminto Excel.

(2) Napsauta raporttia selaimen download-osiosta.

Vie hakutulokset keräilykoriin

Voit tarvittaessa viedä hakutuloksien ylimmän tason nimikkeet keräilykoriin jatkotoimenpiteitä varten.

(1) Valitse 

 nimikkeet, joiden ylimmän tason "äitinimikkeen" haluat viedä keräilykoriin.

(2) Valitse 

 Lisää keräilykoriin.

tai

Valitse 

 Lisää kaikki keräilykoriin.

Missä käytössä tulossivu:


Muokkaa rakenteita


Oikeudet

Rakenteita voi muokata käyttäjä, joka kuuluu ryhmään, jolla on oikeus Change Structure Item.

 • Tällainen ryhmä on oletuksena Product Management Tools.
 • Pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjän ryhmään Product Management Tools.
 • Pääkäyttäjä voi lisätä oikeuden Change Structure Item tarvittaville ryhmille.


Korvaa nimike toisella nimikkeellä

(1) Valitse 

 nimikkeet, joiden rakennetta haluat muokata tai

 • Valitse 
   Valitse kaikki.

(2) Valitse toiminto 

 Korvaa tunnus nimikkeellä.

(3) Syötä korvaavan nimikkeen tunnus tai

 • Valitse 
   ja käytä hakuvaihtoehtoja.

(4) Valitse, korvaatko nykyisen revision vain teetkö uuden revision.

 • Jos valitset 
   Ylikirjoita, Flow tarvittaessa merkkaa punaisella värillä ne rakennenimikkeet, joilla on jokin ylikirjoitusta estävä tila. Huom! Varoituksesta huolimatta voit silti päivittää ko. rakenteet.

(5) Syötä tarvittaessa muutoksen kuvaus.

(6) Vahvista nimikkeen korvaus valitsemalla OK tai valitse Peruuta.Vaihda nimikkeiden lukumäärää

(1) Valitse 

 nimikkeet, joiden rakennetta haluat muokata tai

 • Valitse 
   Valitse kaikki.

(2) Valitse toiminto 

 Vaihda tunnus lukumäärä.

(3) Syötä nimikkeiden uusi lukumäärä.

 • Huomaa, että lukumäärä muuttuu kaikissa valituissa nimikkeissä.

(4) Valitse korvaatko nykyisen revision vain teetkö uuden revision.

 • Jos valitset 
   Ylikirjoita, Flow tarvittaessa merkkaa punaisella värillä ne rakennenimikkeet, joilla on jokin ylikirjoitusta estävä tila. Huom! Varoituksesta huolimatta voit silti päivittää ko. rakenteet.

(5) Syötä tarvittaessa muutoksen kuvaus.

(6) Vahvista nimikkeen korvaus valitsemalla OK.

 • Flow raportoi nimikkeiden lukumäärän vaihdon.
 • Flow varoittaa mahdollisesta rakenteen puuttuvasta siirrosta ERP-järjestelmään.

Poista nimike rakenteesta

(1) Valitse 

 nimikkeet, joiden rakennetta haluat muokata tai

 • Valitse 
   Valitse kaikki.

(2) Valitse toiminto 

 Poista tunnus rakenteesta.

(3) Valitse korvaatko nykyisen revision vain teetkö uuden revision.

 • Jos valitset 
   Ylikirjoita, Flow tarvittaessa merkkaa punaisella värillä ne rakennenimikkeet, joilla on jokin ylikirjoitusta estävä tila. Huom! Varoituksesta huolimatta voit silti päivittää ko. rakenteet.

(4) Syötä tarvittaessa muutoksen kuvaus.

(5) Vahvista nimikkeen korvaus valitsemalla OK tai valitse Peruuta.Tehdyt muutokset noudattavat nimikkeiden tilamallin asetuksia. Aktivoi siirto uudelleen, jos muuttunut kokoonpano oli ennen muutosta esim. siirtotilassa (toiminnanohjausliityntä, ERP-siirto).

 • Vaihda rakenteen tila sellaiseksi, jossa rakenteen siirto ERPiin toteutuu.
 • Nimike > Tila.Pääkäyttäjälle


Muokkaa raporttipohjaa

Pääkäyttäjä voi muokata Excel-muotoisen Missä käytössä -raportin pohjaa.

Muokkaa käyttäjän ryhmää tai ryhmän oikeuksiaJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.