Skip to main content
Skip table of contents

Excel-raportit

Yleistä

Raportointi Flow-järjestelmästä tuottaa erilaisia luetteloita Excelin .xlsx-tiedostomuodossa. Vertex Flow'ssa on vakiona muutamia erilaisia luettelointipohjia. Tällä sivulla on ohje omien raporttipohjien tekoon.


Raporttipohjien muokkaus

Järjestelmään luodaan portaalipuolella .xlsx-raporttipohja, joka raportteja tehtäessä luetaan ja käyttäjän määrittelemät kentät täytetään raporttiin nimikerakenteessa olevien nimikkeiden tiedoilla.  Raporteissa määritellään Excel-solujen nimien avulla kentät, joita raportteihin halutaan sisällyttää.

Raportin otsikkotaulun voit muokata haluamaksesi.  Otsikkotauluun voit lisätä päänimikkeen tietoja, esim.

Kentän nimiSelite
PARENT_OBJCODETunnus
PARENT_EXTVCIDVersio
PARENT_DESCRKuvaus
PARENT_DESCR2_FIKuvaus 2
PARENT_DESCR1_ENKuvaus (EN)
PARENT_STATE.STATENAME

Tila


Katso kaikki nimikekortin tiedot kohdasta Muokkaa objektikorttia ja halutuloksia.  Täältä saat myös selville asiakaskohtaisesti määritellyt kenttien nimet.

Katso rakenteessa olevien kenttien nimet esimerkkipohjasta All_Item_Fields.xlsx.


Alimman rivin tulee olla nimettynä Exceliin nimellä REPORT_FIELDS, jolla määrätään raporttiin halutut kentät nimikerakenneriveiltä. Viimeisen rivin yläpuolella voi olla muuta, raportin yleistä tietoa tai päätason nimikkeen tietoja PARENT-alkuliitteellä (esimerkiksi PARENT_OBJCODE).Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki rakennelista-raportista. Viimeisen rivin solujen otsikot ja solujen nimet eivät ole määrätyt, vaan ne ovat käyttäjän vapaasti muokattavissa. Kuitenkin riville on määrättävä nimi REPORT_FIELDS, joka näkyy kuvassa vasemman yläreunan alasvetovalikossa.


Seuraavassa kuvassa on näkymä .xlsx-raporttipohjaan määritellyistä nimistä. Nimiä ja niiden viittauksia pääsee muokkaamaan ja lisäämään valitsemalla Formulas > Name Manager, josta avautuu kuvan mukainen dialogi. Kuvassa nimillä, joiden Value-kentässä on arvo #REF! ei ole viittauksia kyseisessä raporttipohjassa.


Raporttipohjan kentän nimi, joka alkaa kirjaimilla ja päättyy numeroon (esim. 'DN2') on Excelissä varattu viittaus soluun. Jotta ko. tiedon saa mukaan raporttiin, pitää kentän nimi muuttaa muotoon '_DN2'.

Liittyvän piirustuksen tietoja raporttiin

Voit lisätä raporttiin liittyvän piirustuksen tietoja.

Kentän nimiSelite
LINKED.DRAWING.CODEPiirustuksen tunnus
LINKED.DRAWING.EXTVCIDPiirustuksen revisio
LINKED.DRAWING.verified.DATEPiirustuksen tarkistuspvm
LINKED.DRAWING.verified.BYPiirustuksen tarkistaja
LINKED.DRAWING.approved.DATEPiirustuksen tarkistuspvm
LINKED.DRAWING.approved.BYPiirustuksen hyväksyjä

Tuoterakenteen (geneerisen) Ehto-kenttä raporttiin

Voit lisätä raporttiin konfigurointiin liittyvät ehdot.

Kentän nimiSelite
CONDITION_UNRESOLVEDGeneerisen tuoterakenteen konfigurointi Ehto-kenttä

Keräilykorin tiedot raporttiin

Voit lisätä raporttiin tietoja keräilykorista.

Kentän nimiSelite
DATERaportin luontiaika
TROLLEY_USERKeräilykorin luoja (käyttäjä)
TROLLEY_NAMEKeräilykorin nimi

Raporttipohjien lisääminen

Raporttipohjia pääset lisäämään  Portaalin valikosta

System Administration > Reports > Report Templates


Raporttipohjat on käyttökohteensa mukaan jaettu eri kategorioihin;

 • nimikeraportit (ITEM REPORT),
 • hinnoitteluraportit (PRICING),
 • keräilykorin raportit (TROLLEY),
 • käyttäjätietojen raportit (USERLOG) ja
 • Missä käytössä -hakutoiminnon raportti (WHERE USED REPORTS).


Missä käytössä -raporttitpohjan muokkaus

 • WHERE USED REPORTS -kategorian raporttipohjia voi olla aktiivisena (Estetty=F) vain yksi kerrallaan (raporttia luotaessa ei ole raporttipohjan valintaa, Missä käytössä -toiminto).
 • Osaluettelon rivikohtaisista tiedoista käytössä ovat kentät osanumero (PNO) ja lukumäärä (OPTQUANTITY)


Esimerkkiraporteista on mahdollista ladata .xlsx-muotoinen raporttipohja, tallentaa se paikallisesti omalle koneelle, muokata omiin tarpeisiin ja sen jälkeen lisätä uusi raporttipohja. Seuraavassa kuvassa esitetty esimerkkiraportin .xlsx-muotoisen raporttipohjan lataus. Lataa raporttipohja omalle levyllesi napauttamalla linkkiä kohdasta Nykyinen template tiedosto. 


Kuva: Raporttipohjan määritys.


Seuraavassa kuvassa on esitetty uuden raporttipohjan lisäys. Oletuksena Kääntäjä-alasvetovalikosta on valittuna uusien raporttityyppien vaatima Excel (xlsx). Estetty-kentän arvolla on mahdollista säätää raporttien näkymistä raporttilistauksessa. Raporttityyppi-kenttään on mahdollista kirjoittaa arvo ”sumlist”, joka laskee nimikkeiden oikeat lukumäärät raporttiin syntyville nimikeriveille.

Lisää uusi raportti valitsemalla System Administration > Reports > Report Templates > Uusi • Anna Raportille nimi
 • Anna raportille kuvaus
 • Selaa uusi raporttipohja levyltäsi Browse-toiminnolla
 • Kääntäjä on vakio (Excel (xlsx) pohjainen formaatti)
 • Ympäristö C = asikaskohtainen raporttipohja (ohjelmistotoimittajan vakioraportit on tallenneuttu tyhjä arvolla ja niiden sisältö et voi muokata)
 • Valitse Estetty=F jos haluat raportin heti käyttöön
 • Valitse Tallenna
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.