Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjän tiedot

Jokainen käyttäjä tarvitsee oman käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksiin pääsee valitsemalla  Portaali > System Administration > Users and Permissions > UsersName (nimi): Käyttäjän koko nimi. (Pakollinen tieto)

Initials (nimikirjaimet, käyttäjän ”Puumerkki”): Käytetään Vertex G4 malleissa ja piirustuksissa. Tulostuu piirustuksen otsikkotauluun. (Pakollinen tieto)

Username (kirjautumistunnus): Usein jokin lyhenne nimestä, jolla käyttäjä kirjautuu järjestelmään. (Pakollinen tieto)

Password (salasana): Käyttäjälle annettava salasana, jonka käyttäjä voi vaihtaa. (Pakollinen tieto)

 • Voidaan säätää ettei salasana vanhene koskaan (Ei suositella tietoturvasyistä)
 • Voidaan säätää aikaväli, jonka jälkeen salasana on vaihdettava
 • Voidaan pakottaa käyttäjä vaihtamaan salasana seuraavan kirjautumisen yhteydessä (Suositus, kun luodaan uusi käyttäjä)

Fileserver: Tällä on merkitystä, jos File server on käytössä. Tässä kohdassa määritetään tiedostopalvelin, jota käyttäjä käyttää.

Time Zone: Käyttäjän toimipaikan aikavyöhyke.

Locale (käyttöpaikka): Kieli, jolla käyttöliittymä toimii. Käyttöliittymän menut ja metadatan otsikot näkyvät valitulla kielellä. Valinta vaikuttaa myös päiväyksen ja kellonajan muotoon. Käyttäjä voi itse muuttaa kieltä profiilissaan.

Language (content): Sisältökieli. Tämä valinta vaikuttaa siihen, miten dataa näytetään käyttäjälle. Esim. minkä kielinen kuvausteksti näytetään nimikkeiden hakutuloslistassa ja minkä kielisiä PDF-piirustuksia kerätään PDF-kirjaan. Sisältökieliä tulee Flow-asennuksen myötä suomi, englanti, venäjä, ruotsi ja saksa, mutta kieliä voidaan lisätä Flow-järjestelmän sovitustyöllä.

Home Page (kotisivu): Sivu, joka avataan käyttäjälle sisään kirjautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoina on Portaali (systeeminhoitajan työkalut) tai "normaali" käyttösivusto. (Pakollinen tieto)

 • Default home pages (oletussivu)
 • Administrator Home Page (Systeeminhoitajan kotisivu).

Dashboard (kojelauta) : Eri vaihtoehdoissa (alla oleva lista) käyttäjälle tarjoutuu hieman erilainen lajitelma valikkoja oman työtilanteensa hallintaan (esim. varattujen objektit, keräilykorin objektit, jne. Näitä kojelaudan valikkoja kutsutaan nimellä "Portlet")  (Pakollinen tieto)

 • Yleinen etusivu
 • Suunnittelun etusivu
 • Tuotehallinnan etusivu

User type: käyttäjän lisenssityyppi, joka rajaa käyttäjän perusoikeuksia. (Pakollinen tieto)

 • Viewer, Creator, Simultaneous Creator, Simultaneous Viewer:  Selostettu kohdassa Käyttäjät
 • Sales configurator: Myyntikonfiguroija. Sisältää myyjän työkalut konfiguroituvan tuotteen myyntiin ja tuotevaihtoehtojen esittelyyn asiakkaalle. Mahdollistaa tarjoustyökalujen käytön sekä tilauksen siirron tehtaalle.
 • ProductAdministrator: Mahdollistaa tuotekonfiguraattorin luonnin ja käsittelyn.
 • None: Poistettu käyttäjälistoilta ja sisäänkirjautuminen estetty. Käyttäjätunnus säilyy, mutta esimerkiksi käyttäjä luomia objekteja ei voi hakea.
 • Removed: Käyttäjä ei ole enää aktiivinen: sisäänkirjautuminen estetty. Käyttäjätunnus säilyy ja käyttäjä näkyy edelleen käyttäjälistoilla, joten mm. käyttäjän luomia objekteja voi hakea.

Organization: Organisaatio, johon käyttäjä kuuluu. (Pakollinen tieto)

E-mail (ensimmäinen): Sähköpostiosoite.

Home Address: Nämä tiedot eivät ole toiminnallisessa käytössä

Available Groups (Olemassaolevat ryhmät): Ryhmät, joiden jäseneksi käyttäjä voidaan lisätä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.