Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjäryhmän tiedot

Yleistä

Käyttäjäryhmiä perustetaan, jotta voitaisiin antaa käyttäjille oikeuksia.

 • Huomaa, että käyttäjän perusoikeudet riippuvat hänelle hankitusta lisenssityypistä. Näistä on kerrottu tarkemmin kohdassa Käyttäjien ja oikeuksien hallinta.
 • Käyttäjäryhmiä pääset perustamaan ja muokkaamaan valitsemalla  Portaali > System Administration > Users and Permissions > Groups 
 • Käyttäjäryhmien perustamiseen tarvitset Sysadmin -oikeudet


Ryhmät -valikon tiedot

 • Group id: Ryhmän tunnus (Pakollinen tieto)

  Ryhmän tunnus -kentässä ei sallita erikoismerkkejä (esim. välilyönti)

 • Group name: Ryhmän nimi (Pakollinen tieto)
 • Description: Ryhmän kuvaus (vapaamuotoinen teksti)
 • Category: Tällä luokitellaan ryhmän käyttötarkoitus.
  • Object Permissions -tyyppinen ryhmä määrittää käyttäjän oikeuksia ja näitä ryhmiä perustetaan sen mukaan kuin Flow'hun tarvitsee määritellä erilaisia oikeuksia.
  • Tools-ryhmät ovat ohjelmatoimittajan käytössä ja niiden tarkoitus on hallita käyttäjän tiettyjä toimenpiteitä. Käyttäjälle voidaan ryhmään kuulumalla antaa oikeus esim. luokitteiden perustamiseen. Näitä ryhmiä perustaa vain ohjelmatoimittaja.
  • Messages -ryhmään kuuluminen määrittää kenelle lähetetään viestejä esim. tilanvaihtotilanteissa. Ryhmään kuuluminen tai kuulumattomuus ei vaikuta käyttäjän oikeuksiin. Näitä ryhmiä perustaa vain ohjelmatoimittaja.
 • Security level -arvo: Mahdollistaa eri tasoisia systeeminhoito-oikeuksia. Normaalitilanteessa käytetään vain arvoa "Default". Jos pääkäyttäjä haluaa keventää työtaakkaansa delegoimalla käyttäjätunnusten ylläpidon jollekin henkilölle, tämä henkilö tarvitsee ainakin "user administrator"-oikeudet ja "Security level" säädetään tässä tapauksessa arvoon "Low". Näillä valinnoilla käyttäjä ei pysty lisäämään itseään systeeminhoitoryhmän jäseneksi ja saada siten itselleen kaikki pääkäyttäjän oikeudet.
  • High (Systeeminhoitoryhmällä on aina tässä arvo "high")
  • Default (Useimmiten käytetty, "normaalille" käyttäjäryhmälle)
  • Low (Tarvittaessa, esim. user administratorille)
 • Available Permissions
  • Sisältää listan oikeuksista tiettyihin toimenpiteisiin, esim. oikeus tehdä objektille tilamuutoksia (Change Transfer Status)
 • Selected Permissions
  • Tänne valitaan Available Permission -listalta tarvittavat oikeudet, jotka annetaan määritellylle käyttäjäryhmälle

Ryhmään kuuluvat käyttäjät

Ryhmän tietojen muokkaukseen kuuluu käyttäjien valinta. Pääkäyttäjän tulee määrittää, mitkä käyttäjätunnukset kuuluvat käsiteltävään ryhmään.

Ryhmät, joihin kuuluminen antaa käyttäjälle toiminnallisia oikeuksia Flow'ssa

Huom!

Tässä ei esitellä Flow'n käyttöoikeuksia. Niiden toiminta on selostettu kappaleen Käyttäjän oikeudet alaotsikoissa.


Tärkein ryhmä, johon kaikkien käyttäjien pitää kuulua, on ” Basic Users ”. Tätä kautta saadaan oikeus käyttää Flow:n käyttöliittymää selaimessa. Jokaisen käyttäjän, jolle halutaan antaa pääsy Flow'hun, on oltava tämän ryhmän jäsen riippumatta käyttäjän asemasta (suunnittelija, asentaja, alihankkija, Creator/Viewer, jne.)


Seuraavassa on esitelty sellaiset ryhmät joille ainakin joku ”sivuston käyttö”-oikeus on annettu ja kyseisen oikeuden merkitys:

Basic tools

 • Oikeudet tehdä kehitysehdotuksia
 • Lisätään asiakaskohtaisia oikeuksia tarpeen mukaan

Classification management

 •  Oikeudet tehdä uusia luokitteita ja muuttaa vanhoja luokitteita

Document Template Management

 •  Oikeudet käsitellä pohjadokumentteja

Pricing tools

 •  Hinnastojen ylläpito (Myyntikonfiguraattorin käyttöön liittyvä oikeus)
  • Jos konfiguraattorioptiota ei ole käytössä, hinnastojen käyttö toimii normaalisti objektien käyttöoikeuksien kautta

Product development tools

 • Tuoterakenteen ”aktiviteetti-kentän” aktiivisuus (sisällön muokattavuus).
 • Oikeus määrittää nimike pakotetusti siihen tilaan, että se siirtyy automaattisen ajon seurauksena ERP-järjestelmään (Ns. Nimike->Nimikerakenne->Siirtotila-toiminto
 • Oikeus tehdä Muutos -objekteja
 • Konfiguraattori: Ratkaise rakenne -toiminto tuoteyksilöllä


Huomaa, että oikeus tehdä objektille tilamuutoksia määritellään oikeussääntöjen kautta.


Product Management Tools

 • Tämä oikeus sisältää "Product Development tools" -ryhmän toiminnalliset oikeudet
 • Mahdollistaa olemassa oleviin tuoterakenteisiin massamuutoksen (Voit vaikkapa vaihtaa epäkurantiksi tulleen nimikkeen toiseen nimikkeeseen kerralla useista tuoterakenteista, Missä käytössä -toiminto).
 • Konfiguraattori: Oikeus käyttää myyntikonfiguraattoritoimintoa (Valinnat).

Production Management Tools

 • Tuoterakenteen ”aktiviteetti-kentän” aktiivisuus (sisällön muokattavuus). 
 • Konfiguraattori: Ratkaise rakenne -toiminto tuoteyksilöllä

Sales Tools

 • Konfiguraattori: Oikeus käyttää myyntikonfiguraattoritoimintoa (Valinnat)

System Administrator

 • Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet järjestelmän muokkaamiseen yrityksen tarpeiden mukaan.

User Administrator

 • Oikeus lisätä ja muokata käyttäjiä - myös ns. ”Lisäorganisaatioiden käyttäjiä”.


Ryhmän perustaminen ja muokkaus

Ryhmän perustaminen

 • Valitse Portaali > System Administration > Users and Permissions > Groups
 • Anna ryhmän id (ei erikoismerkkejä)
 • Anna ryhmän nimi
 • Anna kuvaustieto
 • Valitse Kategoria (yleensä Object Permissions)
 • Valitse suojaustaso (yleensä Default)
 • Valitse oikeudet (Available Permissions)
  • Katso yllä olevasta listasta
 • Tallenna ryhmä

Huomaa, että ryhmä perustetaan ensin, sen jälkeen se valitaan muokattavaksi ja lisätään ryhmään kuuluvat käyttäjät

Ryhmän muokkaus

 • Valitse Portaali > System Administration > Users and Permissions > Groups
 • Valitse ryhmä
 • Valitse käyttäjät, jotka haluat kuuluvan valitsemaasi ryhmään
 • Lisää tarvittaessa oikeuksia (Available Permissions)
 • Tallenna ryhmäJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.