Skip to main content
Skip table of contents

Profiiligeometrian liittäminen profiilinimikkeille

Tilanne, jossa profiilinimikkeet ovat tallennettuina Flow'hun, mutta liityntä profiilien poikkileikkausmalleihin puuttuu. Ks. Komponentti- ja profiiligeometriat.

Esimerkkiaineisto:

  • G4 komponenttikirjaston profiilin poikkileikkausmallit ominaisuustietoineen pakattuna. Lataa tiedosto profiilimallit.zip
    • profiilimallit.xls
    • FILES -kansiossa mallitiedostot ja pikakuvaketiedostot


Tuo profiilien poikkileikkausmallit Flow'hun

Lataa pakattu liitetiedosto profiilimallit.xls.  Pakattu tiedosto sisältää mallien ominaisuustiedot sekä mallitiedostot. 

Pura tiedosto ja tarkista Excel taulukosta mallitiedostot.  Muuta esim. luokitesarake vastaamaan määrittelemäänne luokitetta.

Sisältö:

OBJCODE:  Nimikkeen tunnus

PDMOBJECTTYPEID ja BASEJCLASS: Vakiokentät, älä muuta

DESCR: Kuvaus

DESCR2_FI: Kuvauksen tarkennus

DIMEQ: Profiilin mittaparametri

CLASSIFICATION: Luokite

  • Luokitteen on oltava olemassa Flow'ssa ennen tietojen tuontia.  Muuta luokite vastaamaan käyttämäänne luokitetta.

FILENAME: Mallin tiedostonimi

PREVIEWIMAGENAME: Mallin pikakuvake

NOUPDATE: Vakiotieto, älä muuta

Voit Excel-tuonnissa merkitä mallit hyväksytyiksi lisäämällä taulukkoon STATENAME-sarakkeen.  Hyväksynnän voi toki tehdä myöhemmin myös keräilykorin kautta.


Tuo pakattu tiedosto Flow'hun.

Avaa selain > Valitse Arkistot > Työkalut > Tuonti


Vie profiilien nimikedata Exceliin

Valitse esim. luokitteen perusteella nimikkeet > Vie keräilykoriin > Vie Exceliin

Tarkoituksena on päivittää liittyvä profiilimalli nimikkeille sekä lisätä nimikkeelle tarvittavat mittatiedot, nimikkeiden tietoja ei tarvitse muuttaa. Poista tarpeettomat kentät.  Voit halutessasi päivittää myös nimiketietoja. Esimerkkiaineisto sisältää Vertex toimitusympäristössä oleville nimikkeille määritellyt tiedot, tunnus, kuvaus, mitoitus yms.  

Esmerkkiaineiston sisältö:

OBJCODE:  Nimikkeen tunnus

PDMOBJECTTYPEID ja BASEJCLASS: Vakiokentät, älä muuta

DESCR: Kuvaus

COMPONENT_PARAMETERS: Tähän kenttään lisätään ko. nimikkeet mittatiedot

  • Katso mallia esimerkkiaineiston tiedostosta profiilinimikkeet.xls

MODEL.DEFAULT.LINK_BYCODE: Profiilin poikkileikkausmallin tunnus

  • Katso mallia esimerkkiaineiston tiedostosta profiilimallit.xls


Täydennä omaan Excel-taulukkoosi  COMPONENT_PARAMETERS ja MODEL.DEFAULT.LINK_BYCODE.  Käytä avuksesi esimerkkiaineistoa profiilinimikkeet.xls.


Päivitä nimikedata Flow'hun

Tuo päivitetty Excel-tiedosto Flow'hun.

Avaa selain > Valitse Arkistot > Työkalut > Tuonti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.