Skip to main content
Skip table of contents

Tuoterakenteen välilehtien kentätYleistä

Tuoterakenteeseen liittyy useita toiminnallisuuksia, joten Rakenne-lohko on jaettu useisiin välilehtiin

 • Osat
 • Dokumentit
 • Laitekortit
 • Valmistus
 • Varaosa
 • Konfigurointi
 • Lisätiedot

Nimike on varattava, jotta voit muokata sen rakennetta Rakenne-lohkon välilehtien avulla.

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Osat

Välilehden avulla voit muokata osanumerointia, poistaa ja lisätä osia, suorittaa painolaskentaa ja määrittää vaihtokelpoisia osia.

Sarakkeet:

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Revisio = Nimikkeen revisio
 • Tila  = Nimikkeen tila
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Mitat = Sisältää esim. profiililla katkaisupituudet, jotta saman nimikkeen sisältämät osat erotellaan omiksi osikseen
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Menekki/Yksikkö = Flow laskee tietyissä tapauksissa raaka-aineen menekin nimikkeen laskentayksiköissä
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö. (esim. kpl, m, m2, kg)
 • Paino = Nimikkeen paino kilogrammoina
 • Variantti = Vaihtoehdon eli variantin numero. Esim. Peltivanteen nro on 1, alumiinivanteen X nro on 2 jne

Rakenne-lohkon osat-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.


Dokumentit

Välilehdellä voit tarkastella, mitä dokumentteja rakennerivin osalle on liitetty. Myös tekstidokumentit näkyvät

 • Dokumentit-välilehteä ei näytetä, jos nimike on varattu muokattavaksi.
 • Dokumentit-välilehden avulla et voi muokata nimikerakennetta.

Sarakkeet:

 • Objektityyppi, esim. 
   Malli
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Revisio = Nimikkeen revisio
 • Tila  = Nimikkeen tila
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset

Rakenne-lohkon dokumentit-välilehti, kun nimikettä ei ole varattu muokattavaksi.


Laitekortit

Laitekortteja käytetään lähinnä laitosmalleissa, joissa samaa nimikettä (esim. sähkömoottoria) käytetään useissa erilaisissa kohteissa, joiden olosuhteet poikkeavat toisistaan ja voivat aiheuttaa yksilöllisiä huolto- tai tarkastustarpeita.

Sarakkeet

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Linjapositio = Prosessilinjan tunnus eli positio
 • Laitepositio = Laitteen tunnus, eli positio. Yksilöi nimikkeen sen sijainnin mukaan.
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Revisio = Nimikkeen revisio
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Menekki/Yksikkö = Flow laskee tietyissä tapauksissa raaka-aineen menekin nimikkeen laskentayksiköissä.
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö (esim. kpl, m, m2, kg)

Rakenne-lohkon laitekortit-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.


Valmistus

Nimikkeen valmistusrakennevälilehdellä voidaan välittää ERPiin tuotannonohjaukseen liittyviä tietoja. Usein nämä tiedot täydennetään vasta ERPiin, mutta ne on myös mahdollista täydentää jo Flow:n puolella.

 • Erilaiset ERP-järjestelmät vaativat tai hyötyvät erilaisista tiedoista, joten olisi yksilöitävä ERP-järjestelmä ja tunnettava sen käyttötapa, jotta näiden kaikkien sarakkeiden merkitys voitaisi tyhjentävästi selvittää.
 • Näillä Flow:hun syötetyillä tiedoilla voidaan helpottaa työnsuunnittelua, joka muutoin olisi tehtävä aina ERP:ssä sen jälkeen kun nimikerakenne on siirretty Flow:sta ERP:iin.

Sarakkeet

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö. (esim. kpl, m, m2, kg)
 • Lisä % = Materiaalitarpeeseen varattava lisämäärä prosentteina. Käytetään ERP:ssä.
 • Hukka % = Raaka-aineen hukkaprosentti. Määritellään osuutena osaan jäävästä raaka-aineesta. Käytetään ERP:ssä.
 • Menekki arvioitu
   = Menekkiä ei ole arvioitu / Menekki on arvioitu.
 • Vaihe = ERP:in työvaiheen tunnus, jossa resurssi tai rakenne ohjataan tiettyyn työvaiheeseen, esim. hitsaukseen.
 • Aktiviteetti = Tarkentaa työvaihetta, esim. hitsauksen vaihtoehtoina voivat olla "hitsaus MIG", "hitsaus puikolla", "hitsaus robotilla".
 • Purku = Konfiguraattorin rakenteessa yhtenä rivinä näkyvän ”näennäisen nimikkeen” todellinen nimikerakenne materiaaleineen puretaan ”alemmalta tasolta” mukaan rakenteeseen.
 • Määräriippuvuus = Liittyy ERP:in määrien käsittelyyn. Määräriippuvuus voi olla "Vakio", jolloin esim. kaapelin liittimiä tulee kaapelin päihin yhteensä kaksi kappaletta riippumatta kaapelin pituudesta (määrästä) tai "Suhteellinen", jolloin esim. kiinnityslaippaan kuuluu aina kuusi ruuvia, mutta päänimikkeen määrä kertaa tarvittavien ruuvien määrän.

Rakenne-lohkon valmistus-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.


Varaosa

Valmistusrakenteesta tämä poikkeaa siten, että varaosana ja kulutusosana toimitettavat osat ”korva-merkitään” ao. sarakkeeseen rastitettavalla valintaruudulla.

Sarakkeet:

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Varaosakuvaus = Nimikkeen kuvaus varaosatiedoissa
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Menekki/Yksikkö = Flow laskee tietyissä tapauksissa raaka-aineen menekin nimikkeen laskentayksiköissä.
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö (esim. kpl, m, m2, kg).
 •  = Ei ole / On varaosa. Määrittää onko nimike myytävä varaosa.
 •  = Ei ole / On kulutusosa. Määrittää onko nimike käytössä kuluva varaosa.

Rakenne-lohkon varaosa-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.

Konfigurointi

Konfigurointivälilehdellä rakenteelle voidaan määritellä varioituvuus eli konfiguroituvuus.

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Menekki/Yksikkö = Flow laskee tietyissä tapauksissa raaka-aineen menekin nimikkeen.
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö (esim. kpl, m, m2, kg).
 • Käyttökoodi = Käytössä DS:ssä, jossa vaihtoehtojen hallinnasta saadaan yksinkertaisempaa. Voidaan esim. luokittaa tietyt rakenteen ovi-nimikkeet ulko-oviksi, palo-oviksi tai sisäoviksi, jolloin konfiguraattorissa voidaan kerralla vaihtaa kaikki sisäovet toisen tyyppisiksi, riippumatta missä kohtaa nimikerakennetta ne ovat.
  • Ei käytössä Vertex G4:n konfiguraattorissa.
 • Tekn. parametrit Käytössä DS:ssä, jossa niillä voidaan ohjata mm. mittojen variointia ja osien liittymistä toisiinsa.
  • Ei käytössä Vertex G4:n konfiguraattorissa.
 • Variantti = Vaihtoehdon eli variantin numero, esim. Peltivanteen nro on 1, alumiinivanteen X nro on 2 jne.
 • Ehto = Rakenteellisen option nimi tai nimet, sekä loogiset operaattorit (and, or). Huom, jos ehtoa ei ole, tulee rakenne aina mukaan.

Rakenne-lohkon konfigurointi-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.

Lisätiedot

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Lisätietoja = Sanallisia selityksiä
 • Siirron esto =  
   Siirtoa ei ole estetty / Siirto 
  ERP:iin on estetty
 • Siirretty = Flow lisää tähän valinnan, kun rakennerivin siirto on tehty.
 • Rakennesiirto
   
  Valintaruutu, jolla voidaan käynnistää ko. nimikkeen siirtyminen ERPiin manuaalisesti tässä rakenteessa. (Normaalisti nimikkeen Tila ohjaa ERP-siirtoa)

Rakenne-lohkon lisätiedot-välilehti, kun nimike on varattu muokattavaksi.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.