Skip to main content
Skip table of contents

Putkikomponenttien tuonti

Putkisto- osat ovat nimikkeitä Flow:ssa, mutta omana tyyppinään, jotka näkyvät objektipuussa nimellä "Putki(nimike)".

Otettaessa käyttöön nimikkeelliset putkistokomponentit on otettava em. nimiketyyppi näkyviin systeeminhoito- oikeuksin "Portaali" → "System Settings" → "Miscellaneous" → "Object Types". Ruksaa objekti "Pipe" näkyviin.

Kun objekti on näkyvissä, tee sen alle luokite PIPE (tähän luokitteeseen tuodaan putkikomponentit). Myöhemmin voit lisätä ja muokata luokitteita esim. Putket-Venttiilit-Liittimet ym.

Avaa sitten G4: Järjestelmä - välilehdeltä "Sovellus" → "Putkistokomponentit" -> valintanäyttöön Luokat *MM* (millimetrikokoiset teräsputket). Ks. kuva.Avautuneessa näytössä suodatetaan yläriviltä ”pipe”


Aseta nyt haluamillesi putkille nimikkeet (kenttään Koodi), esim. copy-pastella Excelistä tai ERP- järjestelmästä.

Voit muokata myös kuvauksia. Tyhjennä sivulta 3 "Luokat" – kentän sisältö, koska putkiluokkia ei käytetä mekaniikan putkistoissa.

Suodata lopuksi jollain menetelmällä (esim. jos kaikki putkikoodisi alkavat merkkijonolla P5, kirjoita suodatinkenttään P5 ja paina Enter.

Nyt näkyvillä pitäisi olla vain nimikkeellistettävät putkikomponentit:

Lopuksi vie näkyvillä olevat rivit pakatuksi tiedostoksi toiminnolla → Flow:


Siirtotiedosto syntyy käyttäjän G4:n työkansioon nimelle PipeComponents1.zip.


Siirry sitten Flow:hun ja käynnistä toiminto "Työkalut"→ Tuonti ja vienti. Hae tuotava data valitsemalla em. zip- tiedosto ja käytä kuvan mukaisia asetuksia:Kannattaa tarkistaa tuoduilta komponenteilta myös DN, että se on sama kuin putken ulkohalkaisija (toisin kuin prosessiputkistoissa).

Muut komponentit tuodaan samalla tavalla kuin putketkin, esim. letkut ”hose”.

Putkinimikkeiden luokitteet voivat olla mitä tahansa, mutta kentässä ”CAD- komponentti – Tyyppi” sisältöä ei saa muuttaa (esim. HOSE, PIPE tms):


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.