Skip to main content
Skip table of contents

Näin pääset alkuun

Yleistä

Tämä sivun ohjeet on tarkoitettu lähinnä henkilölle, joka haluaa tutustua Vertex Flow'hun.

Vertex Flow on tarkoitettu koko yrityksen käyttöön tuotteen elinkaaren hallinnan työvälineeksi.

 • Roolistasi riippuen käytät Flow'ssa erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja.

Voit käydä läpi muutaman perusharjoituksen tämän sivun ohjeiden mukaan.


Kirjaudu Flow'hun

 • Kirjaudu sisään esim. suunnittelupäällikön roolissa tunnuksella "Seppo"
 • Katso tarkemmin Kirjaudu Flow'hun


Navigoi käyttöliittymässä

Kirjautumisen jälkeen olet Sepon kotisivulla.

 • Täällä on kooste ajankohtaisista asioista.
 • Numero punaisen ympyrän sisällä kertoo, että Sepolla on kyseisiä asioita vastuullaan numeron ilmoittama määrä.

Flow'n käyttöliittymän osa-alueisiin voit tutustua ohjeessa: Flow'n käyttöliittymän osa-alueet.

Avaa hierarkiapuusta "Projektit ja tuotteet" ja napsauta projektin edessä olevaa kolmiota

.

 • Flow avaa projektien pääluokitteet.
 • Näet, että projektit on jaettu luokitteina kolmeen kategoriaan.

Napsauta luokitetta 

PR010 Asiakastoimitus

 • Flow avaa seuraavan tason luokitteet.

Napsauta luokitetta 

PR012 Asiakaskohtainen

 • Flow listaa luokitteen mukaiset projektit.


Napsauta projektin 

P000024, Port of Gdansk materiaalihallinta tunnusta.

 • Flow avaa projektin ominaisuustiedot (metatiedot).
 • Näet valitsemasi projektin tiedot.

Rullaa projektin ominaisuustietoja (metadataa) alemmas, jotta näet Liitynnät-lohkon.

 • Napsauta Liitynnät-lohkon otsikkoa, jolloin näet projektiin liittyvät objektit
 • Valitse missä muodossa haluat nähdä liittyvät objektit, napsauttamalla jotain seuraavista kolmesta painikkeesta 

Napsauta vasemmassa osiossa oleva Rakenne-välilehti auki.

 • Flow avaa projektin objektirakenteen näkyville.


Napsauta puussa olevaa nimikettä 

VX3000830, Mater....

 • Flow avaa ao. nimikkeen rakenteen.

Voit tarvittaessa muuttaa puunäkymän leveyttä tarttumalla kiinni pystyviivaan ja raahaamalla sitä sivusuunnassa.

Avaa nimikkeen rakennetta napsauttamalla rakenteesta paljastuvia nimikkeitä

 • Näet puussa myös nimikkeeseen liittyviä 
   malleja tai 
   piirustuksia.

Liitä projektiin dokumentteja

Avaa projekti

Avaa äskeinen projekti, esim.

(1) Valitse Arkistovälilehti

(2) Napsauta Historia-valikko auki.

 • Näet siellä mm. avaamasi projektin P000024, Port of Gdansk materiaalihallinta

(3) Avaa projekti napsauttamalla tunnusta P000024.

(4) Valitse projektin alta Dokumentti-luokitehaara

(5) Valitse Luokite, jolle haluat lisätä objektin

Tuo projektille dokumentteja

Avaa projektin Liitynnät-lohko napsauttamalla otsikkoa, jos lohko on suljettu.

(1) Avaa Windowsin tiedostoselaimella kansio, jossa on dokumentteja.

(2) Valitse yksi tai useampia dokumentteja.

(3) Raahaa ja pudota dokumentit Flow'n liitynnät-lohkon alla olevalle keltaiselle katkoviivoitetulle alueelle.

Ota Flow tuotantokäyttöön

Esittelymateriaalin sisältävän Flow voidaan tarvittaessa asentaa teille erikseen, jolloin Flow'n toimintaa voidaan testailla laajemmin myös omalla materiaalilla. Samalla testiympäristö jää myöhemmin opetuskäyttöön ja uusien ominaisuuksien testikäyttöön.

Todelliseen työhön asennetaan tyhjä Flow-tuotantoasennus, jonne tuodaan käyttöönottovaiheessa teidän omaa materiaalia.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.