Skip to main content
Skip table of contents

OpenAPI uudistuksia 2024


OpenAPI: missä nimikettä on käytetty

Uusi endpoint items/where-used/{code}/{revision}/{templateId} palauttaa Excel-muodossa nimikkeelle tiedon, missä rakenteissa sitä on käytetty.

Lue lisää.

PDM-11964


OpenAPI: nimikkeen tuoterakenteen (BOM) haku kokonaisuudessaan

Uusi endpoint items/{code}/{revision}/roll-out-bom palauttaa koko tuoterakenteen.

Lue lisää.

PDM-11999

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.