Skip to main content
Skip table of contents

Lehtisarja

 Eng: Sheet set

Käyttötarkoitus

Lehtisarja on dokumentin erikoistapaus sähkösuunnittelussa. 

Lehtisarja sisältää useita, jopa toista sataa, sähkösuunnitelman piirustusta, jotka yhdessä kuvaavat jonkin kokonaisuuden.

  • Sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmisto Vertex ED tallentaa tiedostot tälle objektityypille (monilehtinen piirustus).

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Lehtisarjaobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Lehtisarjoihin liittyvät ohjeet


Työkalut

Liitä lehtisarja niihin objekteihin, joita lehtisarja koskee.

Tee lista dokumenteista

Tulosta dokumenttien katselutiedostot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.