Skip to main content
Skip table of contents

Revisioi Vertex ED:n piirustuksia

Yleistä

Vertex ED:n piirustus kuvaa sähkökaavioita, ja piirustus voi sisältää useita lehtiä.

Piirustus etenee työkierrossa yleensä HYVÄKSYTTY-tilaan, jolloin valmistus alkaa ja lopulta osa toimitetaan asiakkaalle.

  • Piirustukseen ei voida tehdä tämän jälkeen muutoksia, sillä se toimii dokumenttina tilanteesta asiakastoimituksen hetkellä.
  • Piirustus voidaan kuitenkin tallentaa uutena revisiona.
  • Vanha revisio säilyy tallessa ja kuvaa edelleen asiakastoimituksen aikaista tilannetta. 

Milloin revisioida

Työkierron muutoksia ei revisioinnissa välttämättä edellytetä.

  • Revisiointi on aina käyttäjän oma valinta, mutta työkierrossa voidaan myös pakottaa käyttäjä tekemään uusi revisio.
  • Yleensä hyväksyttyä piirustusta ei voida palauttaa samalla revisiolla.


Julkaise piirustus (dokumentti) Flow'hun

Revisiointi tehdään ED:ssä sen omilla toiminnoilla.
Piirustukset julkaistaan Flow'hun ED:n revisiolla.
Julkaisu tehdään toiminnolla Arkisto->Vie dokumentit ja rakenteet Flow'hun .

Riippuen dokumentin tilasta ja Flow'n tilamallista, julkaisu voidaan tehdä samalla revisolla olemassa olevan päälle, tai uutena revisiona.

(1) Valitse Flow dokumentit ja rakenteet -dialogista julkaistava piirustus.

(2) Hiiren 2-napin valikosta löytyy toiminnot:

  • Vie Flow'hun uudeksi revisioksi
  • Vie Flow'hun nykyinen revisio korvaten

Näistä on valittavissa vain se, mikä on mahdollista ED:n revision, Flow'n revision, Flow'n tilan ja Flow'n tilamallin perusteella.
Normaalisti esim. HYVÄKSYTTY -tilassa olevan päälle ei voi julkaista samalla revisiolla.

Julkaise rakenne Flow'hun

Rakenteet toimivat revisoinnin osalta kuten piirustukset.

Julkaise monivalinnalla

Useampi piirustus tai rakenne voidaan julkaista kerralla valitsemalla useita rivejä. Käytössä on tällöin vain toiminnot, jotka ovat mahdollisia kaikille valituille.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.